Okulda Uyulması Gereken Kurallar Maddeler Halinde

Bu yazımızda okulda uyulması gereken kurallardan maddeler halinde bahsedeceğiz. Her kurum ve kuruluşta olduğu gibi okullarda da uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar silsilesi bir sınırlandırma ya da kısıtlama değildir. Özgürlüklerin daha iyi yaşanabilmesi için medeni bir gayrettir. Okulda uyulması… (READ MORE)

Ortak Miras Nedir, Nasıl Oluşmuştur?

Bu yazımızda “Ortak miras nedir ve nasıl oluşmuştur?” sorularına cevaplar sunacağız. Ortak miras, bir neslin kendinden sonraki nesle bırakmış olduğu maddi ve manevi değerlerin hepsidir. Bu değerler sayesinde, fikir, sanat, mimari, kültürel, sosyal, ticari her alanda gelişmeler ve ilerlemeler sağlanır…. (READ MORE)

Karagöz ve Hacivat Hayatı Kısaca Özet

Bu yazımızda kadim tarihimizde unutulmaz bir yeri ve her zaman hatıralarıyla gönüllerde ve hafızalarda yaşayan Karagöz ve Hacivat’ın hayatından kısaca bahsedeceğiz. Hacivat ve Karagöz ikili diyaloglardan oluşuna bir orta oyunun perdede gölgelendirilmiş halidir. Perdeye yansıtma işini hayalbaz denilen bir kişi… (READ MORE)

Sait Faik Abasıyanık Hayatı ve Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Bu yazımızda Türk Edebiyatı’nın en meşhur hikâyecilerinden biri olan Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı ve edebi kişiliğinden kısaca bahsedeceğiz. Sait Faik 1906 yılında Sakarya’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatı burada başlayan yazarın babasının işleri dolayısıyla İstanbul’a taşınmalarıyla eğitim hayatı İstanbul’da devam etmiştir…. (READ MORE)

Ziya Paşa Hayatı ve Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Bu yazımızda meşhur edebi kişilerden biri olan Ziya Paşa’nın hayatı ve edebi kişiliği hakkında bir bilgilendirme yazısı hazırlayacağız. Ziya Paşa 1825’te İstanbul’da doğmuştur. Bayezid Lisesi’ni bitirmiştir. Arapça ve Farsça dillerini bilmektedir. Bir süre devlet memurluğu yapmıştır. Fransızca öğrenmiştir. Namık Kemal… (READ MORE)

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir Kısaca Maddeler Halinde

Bu yazımızda 1914 -1918 yılları arasında devam eden Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının neler olduğunun üzerinde maddeler halinde kısaca duracağız. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları ve Sanayi Devrimi ile başlayan hammadde ve Pazar arayışı Avrupa Devletleri… (READ MORE)

Sanayi İnkılabının Sonuçları Nelerdir Kısaca

Bu yazımızda sanayi inkılabının sonuçlarının neler olduğuna değineceğiz. Sanayi İnkılabı, 18. Ve 19. Yüzyıllarda insanlığın büyük bir sıçrayış göstererek ileri doğru atılması hamlesinin adıdır. Buhar gücünün keşfiyle, buharlı makinelerin icat edilmesi ve sayılarının arttırılarak bir endüstrileşme çabası içine girilmesi sanayiyi… (READ MORE)

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Ne İşe Yarar?

Bu yazımızda e-okul veli bilgilendirme sistemi olarak günlük hayatlarımızda yerini alan sistemin ne işe yaradığını ele alacağız. e-Okul veli bilgilendirme sisteminin üç muhatabı vardır. Bunlar öğretmen, öğrenci ve velidir. Yani okul merkezli bir sistemdir. Okulu okul yapan değerler üzerine kuruludur…. (READ MORE)

Eski Türk Devletlerinde Yönetim Anlayışı Nasıldır?

Bu yazımızda eski Türk Devletleri’nin yönetim anlayışının nasıl olduğundan ve devlet geleneklerinden bahsedeceğiz. Türkler başta Orta Asya ve sonraları Anadolu da dâhil olmak üzere 17 devlet kurmuşlardır. Bu devletlerin yönetim anlayışı eski dünya anlayışın yeni dünya algısına kadar sadece son… (READ MORE)

Meslek Seçerken Sorulması Gereken Sorular

Bu yazımızda Meslek seçerken sorulması gereken sorulardan bahsedeceğiz. İnsanların hayatında meslekleri önemli bir yerdedir. Hayatlarının neredeyse dörtte üçünü çalışarak geçirirler. Meslekler insanlar ve insanlık içindir gereklidir. Bu nedenle meslek seçerken sosyal hayatımıza etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim ile birlikte meslek… (READ MORE)

Vakıf Nedir, Nasıl Kurulur?

Bu yazımızda “Vakıf nedir ve nasıl kurulu?” sorularına cevaplar sunacağız. Vakıf, bir mülkü veya herhangi bir şeyi hayır yapma amacıyla halkın hizmetine sunma işidir. Vakıf kültürü kadim tarihimizde önemli bir yeri olan sosyalleşme işidir. Vakfetmek tarihimizde dinimizin insanlık adına tavsiye… (READ MORE)

TBMM’nin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bu yazımızda “TBMM’nin görev ve sorumlulukları nelerdir?” sorusuna cevap vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. Türkiye’nin Cumhuriyet devleti kurma yolunda attığı en büyük adımlardan biridir. Bir geçiş sürecinde kurulmuştur. İşleyişini kurulduğu ilk günden beri sürdürmektedir. Devlet yönetimindeki… (READ MORE)

TBMM Başkanının Görevleri Nelerdir Maddeler Halinde

Bu yazımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın görevlerinin neler olduğunu maddeler halinde sizlere sunacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama, yürütme ve yargı alanlarından yasamayı temsil eder. Bu nedenle TBMM Başkanı yasamanın başıdır. Devlet yönetiminde Cumhurbaşkanı’ndan hemen sonra gelir…. (READ MORE)

Valinin Görevleri Nelerdir Maddeler Halinde

Bu yazımızda “Valinin görevleri nelerdir?” sorusuna maddeler halinde cevap veren bir yazı hazırlayacağız. Valilerin görevleri İçişleri Bakanlığı’nca belirlenir. İçişleri Bakanlığı vali atar ya da kaymakamlar içerisinden hazırlayarak görevlendirir. Valiler bir şehri yöneten insanlardır. Bu konuda Belediye Başkanı’ndan önce gelirler. Valinin… (READ MORE)