Âşık Edebiyatında Destan

Bu sayfamızda âşık edebiyatında destan türü hakkında bilgi vererek destan türünün özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Aşık edebiyatında toplumu yakından ilgilendiren olayları( savaş, göç, deprem, afet, yangın, kıtlık), bazı sosyal sorunları ve gülünçlükleri (yoksulluk, cimrilik, dalkavukluk, züğürtlük, mirasyedilik) veya kahramanlıkları konu edinen nazım şekline destan adı verilmiştir.

Aşık edebiyatındaki destanlar dörtlükler halinde, koşma biçiminde 8’li ve 11’li hece ölçüsü ile yazılmaktadır. Destanlar, koşmalardan daha uzundur. Koşmalarda dörtlük sayısı sınırlı iken destanlarda dörtlük sayısı sınırsızdır. Ayrıca İslamiyet inancı esas alınarak yazılmış bazı mesnevilere de 14. Yüzyıldan itibaren destan adı verilmiştir.

Destan

İbtida Bağdat’a sefer olanda

Atladı hendeği geçti Genç Osman

Vuruldu sancaktar geçti sancağı

İletti bedene dikti Genç Osman

 

Bağdat’ın kapısın Genç Osman açtı

Gören kafirlerin tedbiri şaştı

Kelle koltuğunda üç gün savaştı

Cennet-i alaya göçtü Genç Oman

(Kayıkçı Kul Mustafa)

 

Âşık Edebiyatı Ürünlerinden Destan Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir