Aşık Edebiyatının Özellikleri

Halk edebiyatın kollarından bir tanesi de Aşık edebiyatıdır. Aşık edebiyatı aşık adı verilen saz şairleri tarafından ortaya konulan edebiyata verilen isimdir. Peki, aşık edebiyatının özellikleri nelerdir?

*Bu edebiyatta aşık veya ozan adı verilen şairler şiirlerini saz eşliğinde söylemişlerdir.

*Aşık edebiyatında şiirler cönk adı verilen defterlerde toplanmaktadır ancak bu edebiyat genellikle sözlü olarak ortaya konmuştur.

*Aşık adı verilen halk ozanları sazlarını alarak köy köy dolaşan ve gittikleri köylerde eserlerini icra eden kişilerdir.

*Bu edebiyatta ortaya konan şiirlerde canlı ve yalın bir anlatım söz konusudur.

*Sonraları Divan edebiyatının etkisi ile bazı şairler Arapça ve Farsça kelimeler kullanmış olsalar da bu edebiyatta kullanılan dil halkın kullandığı sade dildir.

*Şiirlerde dörtlük nazmı birimi kullanılmıştır.

*Kullanılan ölçü hece ölçüsüdür. Genellikle 7’li, 8’li ve 11’li ölçü kullanılmıştır.

*Aşık edebiyatı nazım şekilleri: koşma, semai, varsağı ve destandır.

*Şairin mahlası şiirlerin son dörtlüğünde kullanılmıştır.

*Kullanılan kafiye türü çoğunlukla yarım ve cinaslı kafiyedir.

*Şiirler işledikleri konuya göre güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt adını almaktadır.

Aşık Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir