Atasözlerinin Özellikleri

Asırlar önce yaşamış olan atalarımız karşı karşıya kaldıkları durumlar karşısında duygu ve düşüncelerini, tecrübelerini dile getirmek için günümüze kalıplaşarak gelen cümleleri kullanmışlardır ve bu kalıplaşmış cümleler nesilden nesle aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

Bu yazımızda sizler için hazırladığımız atasözlerinin özellikleri kısaca hakkındaki bilgileri sizlere aktaracağız.

  • Anonim özellik taşıyan atasözleri, halkın ortak değerlerini ifade etmektedir ve sözlü gelenek ürünleri olan atasözleri kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.
  • Uzun bir zaman süreci içinde kurallar çerçevesinde kalıplaşmışlardır bu nedenle de biçimlerinin bozulması ve sözcüklerin değiştirilmesi mümkün değildir.
  • Bir bölümü ölçülü ve kafiyeli olan atasözleri mısra şeklinde yazılmazlar ancak iç kafiye, son kafiye ve aliterasyon gibi özellikleri içinde barındırırlar.
  • Atasözlerinin bazıları gerçek anlamda ifade edilirken bazılarında ise mecaz anlamlar bulunmaktadır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir