Yaşar Erkan Kimdir Nereli Kısaca Bilgi

Erkan, Yaşar (d. 1912, Refahiye, Erzin­can – ö. 17 Mayıs 1986, İstanbul), Olimpi­yatlarda altın madalya alan ilk Türk güreşçi.

Bölgesinin ünlü güreşçilerinden Ali Pehli- van’m oğluydu. Güreşi babasından öğrendi. Vefa Lisesi’nde öğrenciyken mindere çıktı. 1931’de ilk kez İstanbul şampiyonu oldu ve sonraki yıllarda grekoromende 61 kg’nin değişmez güreşçisi durumuna geldi. 1933, 1934 ve 1935’te Balkan Oyunlan’nda 61 kg birinciliğini kazandı. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda serbestte güreşti ve elendi; grekoromende ise 62 kg’de birinci oldu.

Tasavvufi Terimler Nelerdir Kısaca

erkân (Arapçada “temeller”, “ilkeler”), tasavvufta Tanrı bilgisine ulaşma yolunun altı ilkesi. Bu altı ilke şunlardır: 1) Kıllet-i taam (az yemek). Kişi kulluk görevlerini yerine geti­rebilmesine yetecek ölçüde yemelidir. Dolu bir mide zihinsel ve ruhsal etkinlikler için başlıca engeldir. 2) Kıllet-i menam (az uyumak). Uyku aymazlık demektir. Bu nedenle olabildiğince az uyuyarak geceyi zikir, ibadet ve düşünce ile geçirmek gere­kir. 3) Kıllet-i kelam (az konuşmak). Çok konuşmak kişiyi ibadet, zikir ve düşünce­den alıkoyar.

Bu yüzden gerekmedikçe konuşmamalı, sürekli Tanrı’yı anmalı ve düşünmelidir. 4) Zikr-i müdam (sürekli zikir). Tanrı’ya karşı aymazlığa düşmemek için sürekli onu anmak gerekir. 5) Uzlet-i enam (inzivaya çekilmek). Halkla birlikte­lik birçok sorunla uğraşmayı gerektirir. Oysa irfan yolcusunun başlıca uğraşı Tanrı olmalıdır. Bunun için de halktan uzaklaş­malı, yalnız başına kalarak ibadet, zikir ve düşünce ile uğraşmalıdır. 6) Tefekkür-i tam (tam ve derin düşünce). Tanrı bilgisinin derinleşmesi, kesinleşmesi için Tanrı’nın nitelikleri ve adlan üzerine derinlemesine düşünmek ve varlıkların anlamını kavrayıp onları aşarak Tanrı’ya ulaşmak gerekir.

Genco Erkal Kimdir Kısaca Hayatı

Erkal, Genco (d. 28 Mart 1938, İstanbul), tiyatro yönetmeni ve oyuncusu. Kendine özgü oyunculuk tekniği, tiyatro anlayışı ve uyarlamalarıyla toplumcu dünya görüşü doğrultusunda bir sahne estetiğinin oluşma­sına katkıda bulunmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi ve Robert Kolej (de tamamladı. Daha sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölü- mü’nü 1967’de bitirdi. Tiyatro çalışmalarına lisedeyken başlamış, 1957’de amatör Genç Oyuncular)*) topluluğunun kurulmasına katılmıştı. Bu toplulukça hazırlanan ve Erdek Şenlikleri’ne de götürülen Direktör Ali Bey’in Molière uyarlaması Ayyar Ham- za, Ahmet Kutsi Tecer’in Bir Pazar Günü ile Genç Oyuncular tarafından topluca yazı­lan Tavtati Kütüpati, Keloğlan, Yüzüncü Yıl Gösterisi gibi oyunlarda oynadı. 1959’da Fodor’un Kent Öyuncuları’nda sahnelenen Çöl Faresi oyunuyla profesyonel oldu. 19.63’te Arena Tiyatrosu’nda Caragiale’nin Kayıp Mektup ve Hasek uyarlaması Aslan Asker Şvayk adlı oyunlarda oynadı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Topluluğu’nda Gün­gör Dilmen’in Midas’ın Kulakları (1964) ve Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı (1964), Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Go- gol’ün Bir Delinin Hatıra Defteri (1965) ve Brecht’in Arturo Ui’nin Yükselişi (1966) oyunlarında rol aldı. 1967-68’de İtalya, Fransa, İngiltere, Çekoslovakya ve AFC’ deki tiyatro okullarıyla çeşitli tiyatrolarda incelemeler yaptı.

1969’da dört arkadaşıyla birlikte Dostlar Tiyatrosu’nu)*) kurdu. Bu tiyatronun he­men her oyununda oynadı; birçoğunu da sahneye koydu. Aziz Nesin’den (Azizname,

  • , Nâzım Hikmet’ten (Kerem Gibi,
  • ve Brecht’ten (Brecht Kabare, 1979) oyunlar uyarladı. Peter Weiss (Soruşturma, 1972), Gorki (Düşmanlar, 1975), Steinbeck (.Bitmeyen Kavga, 1977), Brecht (Kafkas Tebeşir Dairesi, 1980; Galileo Galilei, 1984; Bay Puntila ile Uşağı Matti, 1988), Maxwell Anderson (Yalınayak Sokrates, 1987) gibi yabancı yazarlarla Mehmet Akan (Analık Davası, 1972), Macit Koper (Sabotaj Oyu­nu, 1976), Orhan Asena (Şili’de Av, 1974), Bilgesu Erenus (Ortak, 1976; İkili Oyun, 1977), Yavuzer Çetinkaya (Gün Dönerken, 1977) gibi Türk yazarların oyunlarında ve Nâzım Hikmet’ten uyarlanan Sevdalı Bulut’ ta (1991) oyuncu ya da yönetmen olarak görev aldı.

1981’de Ali Özgentürk’ün At filmiyle sine­maya başladı. Zeki Ökten’in Faize Hücum unda 1982) ve Erden Kıral’ın Hakkâri’de Bir Mevsim’inde (1983), Felmi Yaşar’ın Camdan Kalb’indt (1990) sinema oyuncu­luğunu sürdürdü.

Erkal, İlhan İskender Armağam’nı (1963 ve 1970), Ankara Sanatsevenler Derneği (1965), Ulvi Uraz (1977 ve 1985), Avni Dilligil (1986 ve 1989) ve Sanat Kurumu (1986) ödüllerini kazandı; ayrıca At ve Faize Hücum filmlerindeki rolleriyle 1982 ve 1983’te Antalya Altın Portakal Film Şenliği’nde en iyi erkek oyuncu seçildi.

Eriyonit Nedir Kısaca Bilgi

eriyonit, zeolit grubundan hidratlı sodyum potasyum-kalsiyum alümino silikat mi­nerali. Tortul kayaçlarda bulunan en yaygın zeolit minerallerinden biridir. Kimyasal bi­leşimi yaklaşık olarak (Na2,K2, Ça)4.5Aİ9Sİ27072.27H20 formülüyle verilir. İç molekül yapısı kabazitinkine benze­yen, yünsü, lifli kristaller oluşturur. Eriyo­nit, ABD’deki Oregon, California, Nevada ve Arizona eyaletlerindeki birçok tüf yata­ğında birincil mineral olarak bulunur.

Bu yataklardan birkaçı yapı taşı üretmek ama­cıyla 19. yüzyıldan beri, Nevada’nın Jersey Vadisindeki yatak ise 1960’lardan beri işle­tilmektedir. Suyu alınmış eriyonit minera­linden, gaz akıntıları içindeki hidrojen klo- rür, su ve karbon dioksitin uzaklaştırılma­sında molekül süzgeci olarak yararlanılır.

Erivan Nerede Nerenin Başkenti Kısaca

Erivan, Ermenice yerevan, Ermenistan’ın başkenti. Türkiye sınırından 23 km uzakta, Razdan İrmağı kıyısında yer alır. Tarihte adından ilk kez İS 607’de söz edilmesine karşın yöredeki arkeolojik kazılarda IÖ 6000-3000 arasından kalma bir yerleşme ile İÖ 783’ten kalma Yerbuni Kalesi’nin kalın­tıları ortaya çıkarılmıştır.

Önemli bir ticaret merkezi olarak gelişen kent, uzun yıllar çeşitli kuşatma ve saldırıla­ra sahne oldu. Değişik dönemlerde Roma (bu dönemden kalma bir kale yıkıntısı vardır), Part, Arap, Moğol, Pers, Gürcü ve Rus egemenliği altında kaldı. 1582’de Os­manlIların, 1604’te Safevilerin ve 1827’de Rusların eline geçti. 1920’de de Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.

Razdan Irmağının derin çukurundan dağ eteklerine doğru yükselen modern Erivan, doğal güzelliklerle çevrili bir kenttir. Güne­yinde Türkiye’deki Ağrı Dağı, kuzeyinde de sönmüş yanardağlar olan Aragats ve Ajdaak bulunur. Boydan boya ağaçlarla kaplı caddelerin iki yanında uzanan modern binalar geleneksel Ermeni mimarisinde ya­pılmıştır. Bu binalarda çeşitli renklerdeki yöresel taşlar kullanılmıştır. Erivan, 1920’de kurulan üniversitesi ve öteki yük­seköğretim kurumlarıyla büyük bir kültür merkezidir. Araştırma kuramlarının en önemlisi olan Ermenistan Bilimler Akade­misi, 1943’te kurulmuştur. Matenadaran arşivlerinde, aralarında 887 tarihli Lazarus İncili de olmak üzere Ermenice el yazması yapıtlar içeren zengin bir koleksiyon vardır. Kentte çok sayıda tiyatro ve müze de bulunmaktadır.

1914’te 30 bini bulmayan nüfusun hızla artmasında, Razdan Irmağı üzerinde inşa edilen hidroelektrik santrallar ve gelişen sanayi önemli rol oynamıştır. Santrallardan biri de Erivan’dadır. Kentteki kimya sanayi­si asetilen, plastik, sentetik kauçuk ve oto lastiği gibi ürünlere dayanır. Öteki önemli sanayiler alüminyum ergitmeciliği ile oto­mobil, türbin, elektrik makineleri, kompre­sör, kablo ve takım tezgâhları imalatıdır.

Eritromisin Nedir Hangi İlaçlarda Bulunur Kısaca

eritromisin, toprak bakterilerinden Strep- tomyces. erythraeus’un ürettiği antibiyotik. Eritromisin, bazı mikroorganizmaların, ya­şayabilmeleri için gerekli olan proteinleri bireşimlemelerini engeller; bu nedenle, kul­lanılan miktara ve mikroorganizmanın türü­ne bağlı olarak bakteri öldürücü ya da bakterilerin çoğalmasını önleyici etki göste­rir.

Eritromisine duyarlı hastalık yapıcı bakteriler arasında Staphylococcus aureus (irin yapıcı bakteriler, bazı streptokok türleri (boğaz iltihaplarına yol açan bakteri­ler) ve pnömokoklar (zatürreeden sorumlu olan bakteriler) sayılabilir.

Eritromelalji Nedir Kısaca Bilgi

eritromelalji, erîtermaljî olarak da bili­nir, el ve ayaklardaki kan damarlarının ağrılı spazmlar halinde kasılıp genişlemesi, deride kızarıklık ve yanma duygusuyla ta­nımlanan hastalık. Ender görülen bu hasta­lığın kalıtsal olduğu ya da derinin sıcak ve basınca karşı aşırı duyarlı olmasından kay­naklandığı sanılmaktadır. Dinlenme, kolla­rın ve bacakların yükseğe kaldırılması, deri­ye soğuk kompres yapılması ve aspirin tedavisi ağrıyı azaltabilir.

Eritroblastoz Nedir Kısaca Bilgi

eritroblastoz, normal olarak, kemik iliğin­de olgunlaşıp alyuvara dönüştükten sonra kan dolaşımına katılması gereken olgunlaş­mamış kan hücrelerinin (eritroblast) kanda çok fazla miktarda bulunması.

Bu patolojik durumun en tipik örneği, yenidoğanın he- molitik hastalığı)*) adıyla bilinen dölüt ya da yenidoğan eritroblastozudur. Anne ka­nındaki antikorların, gebeliğin son dönem­lerinde ya da doğumdan hemen sonra bebeğin alyuvarlarını eritmesiyle (hemoliz), çocukta ağır bir kansızlık tablosu gelişir.

Eritritol Nedir Kısaca Bilgi

eritrit, kobalt çîçeGî olarak da bilinir, hidratlı kobalt arsenat [Co3(As04)2.8H20] yapısında, viviyanit grubundan bir arsenat minerali. Kobalt ve nikel yataklarının yük- seltgenmiş kuşaklarında, koyu kırmızı ya da şeftali kırmızısı arasında değişen renklerde ışınımlı kristaller, taşlaşmış yapılar ya da topraksı kütleler halinde bulunan eritritten, kobalt-nikel-gümüş cevherlerinin saptanma­sında kılavuz olarak yararlanılır. Eritrit annabergit ile birlikte yapısındaki kobaltın yerini nikelin aldığı katı çözeltiler oluşturur.

Nikel miktarı arttıkça bileşimin rengi beya­za, griye ya da açık yeşile doğru açılır. Eritritin en yaygın bulunduğu yerler Alman­ya’daki Schneeberg, Fransa’daki Allemont, Ingiltere’deki Cornwall ve Cumberland, Şi- li ve Fas’ın çeşitli bölgeleri ile ABD’nin güneybatı kesimleridir. Eritritten daha az rastlanan annabergit ise, Almanya’daki An- naberg’de, Fransa’daki Challanches’ta ve Avustralya’da Queensland’deki Temiska- ming’de bulunur.