1. Abdülhamit Hayatı Kısaca

1. Abdülhamit Hayatı Kısaca Özeti ve Yaptığı Antlaşmalar

ABDÜLHAMİT I (1725-1789), Os­manlı padişahı. III. Ahmet’in Şermi Rabia’dan olan oğlu. Padişah olun­caya kadar denetim altında yaşa­dı. 1774’de tahta çıktı. Döneminin başlıca olayları 1768’de başlamış olan Osmanlı-Rus savaşı, bu yüz­den meydana gelen ayaklanmalar ve mali sorunlardı. 21 Temmuz 1774’te imzalanan Küçük Kaynar­ca antlaşması epey ağır koşullar taşıyordu. Bu antlaşmayla Kırım ve dolayları Osmanlı egemenliğin­den çıktı. Avusturya, Bukovina’yı aldı. Küçük Kaynarca antlaşması ne Osmanlı devletini ne de Rusya’­yı tatmin etti. Rusya, Kırım’ı kesin olarak topraklarına katmak istiyor­du. Rus Çarlığı taraftarı, Şahin Giray’ı han seçtiler. Bir süre sonra da burada çıkan karışıklıkları fır­sat bilerek Avusturya ile anlaşıp Kırım’ı işgal ettiler (1784). Bunun ardından yeni bir Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşı başladı (1787). Sonuçta başarılı olamayan Os­manlı ordusu güç durumda kaldı.

Üst üste gelen talihsiz olaylar I. Abdülhamit’in sağlığını bozdu. 17 Aralık 1788’de Özi kalesinin Rus­ları tarafından alındığı haberinin ertesinde felç geldi ve bir süre sonra da öldü. Türbesi Bahçekapı’da Dördüncü Vakıf Han’ın karşı kösesindedir. istanbul’un çeşitli yerlerinde cami, çeşme, sebil, imaret, okul, kütüphane yaptırmış­tır.

1. ABDÜLHAMİT
Doğum Tarihi 20.3.1725 (5 Recep 1137)
Doğum Yeri istanbul
Babası III. Ahmet
Anası Rabia Şermi Sultan
Tahta çıktığı tarih 21.1.1774 (8 Zilkade 1187)
Tahta çıktığında yaşı 48 yaş, 10 ay
Saltanatın sonu 7.4.1789 (11 Recep 1203)
Tahttan ayrılma sebebi Ölüm
Saltanat süresi 15 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi 7.4.1789 (11 Recep 1203)
Ölüm sebebi Felç
Öldüğü yer İstanbul
Gömülü olduğu yer İstanbul, Bahçekapı,
Mahlas ve lâkapları Gazi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir