3. Abdurrahman Kimdir

ABDURRAHMAN III (890-961). En­dülüs Emevilerinin sekizinci hü­kümdarı. Bağdat’taki Abbasi hali­fesi Muktedirin güçsüzlüğü karşı­sında halifeliğin Emevilerin hakkı olduğunu ileri sürerek Emir’ül-müminin ünvanını aldı.

50 yıllık hü­kümdarlığı sırasında, içerde Arap­lar, Berberiler ve İspanyollar ara­sındaki mücadeleye son verdi, dışarda Leon kralını, Navarra prensini ve kral Ordono’yu yendi. Güç­lü donanmasıyla batı Akdeniz’e egemen oldu, kuzey Afrika’da Fatimiler’e karşı harekete geçti. III. Abdurrahman’ın zamanında Endü­lüs, tarım, ticaret ve sanatta Av­rupa’nın en ileri ülkesi oldu. Kurtuba yakınında kurduğu, bahçeler, evler ve muhteşem bir saraydan oluşan sitenin (Medinet’ü’z-Zehra) yanısıra Kurtuba tıbbiyesi, Avru­pa’nın ilk tıp merkezi olma niteli­ğini taşır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir