Abdülkadir Geylani Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri

Abdülkadir Geylani Kimdir Eserleri ve Kısaca Hayatı

ABDÜLKADİR GEYLANİ (1078- 1166), Kadiri tarikatının kurucusudur. Din eğitimini Bağdat’ta tamamla­dıktan sonra bir süre bu kentte vaizlik yaptı. Bir süre dünya işle­rinden elini eteğini çektiyse de, Şeyh Ahmed Debbas’la tanışarak Bağdat’taki vaizlik yaşamına dön­dü. Bağdat’ta Ebu Sad Medresesi’nde yaptığı konuşmalar ilgi u- yandırdı. İslam dünyasında büyük bir yaygınlık kazanmış olan Geylani tarikatının özünü Abdülkadir Geylani’nin eserleri oluşturur

Bu eserlerin başlıcaları şunlardır: El Künye li Tâlib-i Tariki’l-Hak (Hak Yoluna Girenlerin Kimliği) Fûtuhu’l-Gayb (Gayb Âleminin Fethi); Hizb ü Beşairi’l-Hayat (insan Yaşamının Bölümleri).

ABDÜLKADİR MERAGİ HOCA

(1360-1435), hafız, besteci ve mü­zikolog. Bağdat, Semerkant, Herat, Bursa saraylarında bulundu ve hükümdarların yakın ilgisini gördü. Eserlerinden ebced notasıyla geçi­rilmiş yüzlerce parçadan oluşan Kenz-ül-Elhan adlı kitabı kayıptır. Bulunanlardan, en önemli müzik müzik kuramlarının yer aldığı Câmiü’l-Elhan’m (Nağmeler Derleme­si) kendi elyazması oları nüshası Bodleian Kütüphanesi’ndedir. Me- kasıd-ül-Elhan’ın (Nağmelerin Mak­sadı) Leyden Kütupnanesi’nrieki nüshasında eserin II. Murat adına yazılmış olduğu kayıtlıdır (1421). islâm dünyasının yetiştirdiği en büyük miizikçi diye bilinen Meraği’nin son eserinin Şehr ül-Edvar olduğu samlmaktadıı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir