Abdüllatif Suphi Paşa Kimdir

Abdüllatif Suphi Paşa Kimdir

ABDÜLLATİF SUPHİ PAŞA, (1818- 1886), Osmanlı devlet adamı. Çe­şitli devlet görevlerinde bulundu. 1871’de vezirlik rütbesi ve Mecidi­ye nişanıyla ödüllendirilerek, Suri­ye valiliğine gönderildi. Çeşitli ta­rihlerde Maarif, Evkaf, Ticaret na­zırlıklarına getirildi. Dört yabancı dil bilen Abdüllatif Suphi Paşa, İbn-i Haldun Tarihi’nin bir bölümü­nü Türkçe’ye çevirdi. Yalnız birin­ci cildi basılan, günümüz diliyle Çağımızın Tarihine Dair Söylene­cek Gerçekler adını taşıyan eserinin yanı sıra, maliye işlerinin dü­zeltilmesiyle ilgili risalesi vardır.

Diğer İlgili Başlıklar;

ABDÜLLEZİZ, Akdeniz bölgesinde ve Afrika’da yetişen bir ağacın dut kurusu biçiminde ve büyüklüğün-‘de olan yağlı, tatlıca yemişi.

ABDÜLMUTTALİB (ö. 577), Hz. Muhammet’in büyük babası. Asıl adının Şeyba olduğu, eskiden dol­durulmuş olan Zemzem kuyusunun yerini rüyasında görerek yeniden kazdığı ve Kureyş kabilesinin kar­şı çıkmasına rağmen kuyu üzerin­deki mülkiyet hakkını koruduğu söylenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir