Abdülmecid Efendi Kimdir Kısaca Hayatı

Abdülmecid Efendi Kimdir Kısaca Hayatı Hakkında Bilgi

ABDÜLMECİT EFENDİ (1868-1944), son Osmanlı halifesi. Sultan Abdülaziz’in Hayrânıdil Kadınefendiden olan oğlu. Kırk yaşına kadar sa­rayda kapalı bir hayat yaşadı. Dü­zenli bir eğitimi ve öğretim görme­mesine karşın yabancı dil öğrendi.

Güzel sanatlara, özellikle resme il­gi duyardı. VI. Mehmet Vahidettin’ in tahta çıkması üzerine veliaht ol­du (1918). Kurtuluş savaşı sonun­da, TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla saltanat kaldırıldı (1 Ka­sım 1922), bunun üzerine padişah Vahidettin bir ingiliz gemisine sı­ğınarak gizlice yurt dışına kaçtı. Böylece Abdülmecit efendinin de veliahtlığı sona erdi.

18 Kasım’da kendisine Halife ünvanı verildi. Ab­dülmecit yalnız müslümanların di­ni başkanı olarak kalacak, devlet işlerine karışmayacaktı. Cumhuri­yetin ilanından sonra 3 Mart 1924′ te Büyük Millet Meclisi’nin kara­rıyla- hilafet kaldırıldı. Abdülmecit tüm Osmanoğulları gibi yakınlarıy­la birlikte Türkiye dışına çıkarıldı. 1944 yılında Paris’te öldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir