Abdülmelik Bin Mervan Kimdir

Abdülmelik Bin Mervan Kimdir Kısaca Hayatı

ABDÜLMELİK bin MERVAN (645- 705), Emevi halifesi. Babası Mer- van’ın öldürülmesi üzerine halife oldu (685). Mekke’de kendisini da­ha önceden halife ilan eden Abdul­lah bin Zübeyr, Emevi saltanatına karşı direniyordu. Çeşitli eyaletler­de ayaklanmalar başlamıştı.

Ali taraftarlarına önderlik eden Muhtar el-Sakafi de ayaklanarak Irak’ı ele geçirdi. Abdullah bin Zübeyr ken­disine bağlı Irak’ı kurtarmak için bir ordu gönderdi. Uzun süren bir savaştan sonra yenilen Muhtar el – Sakafi öldürüldü. Tek rakiple karşı karşıya kalan Abdülmelik, Abdul­lah bin Zübeyr’in etkisini kırarak Irak’ı Emevi’lerin egemenliğine al­dı. Haccac komutasındaki bir or­duyu Abdullah bin Zübeyr üzerine gönderdi. Haccac kutsallığına al­dırmadan kenti mancınıklataşa tuttu; uzun süren kuşatma sırasında Abdullah öldü. Böylece Abdülmelik İslam dünyasının tek halifesi oldu. İlk kez Arapça yazılı altın ve gü­müş paralar bastırdı. Arapçayı res­mi dil yaptı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir