Abdurrahman Hıbri Efendi Kimdir?

Abdurrahman Hıbri Efendi Kimdir?

ABDURRAHMAN EFENDİ Hüsamzade (1594-1670), Osmanlı şeyhül­islâmı ve hattat. Müderrislikten sonra sırayla; Halep, Şam, İstan­bul kadılıklarında ve Anadolu, Ru­meli kazaskerliklerinde bulundu, ipşir Mustafa Paşa’ya karşı başla­yan ayaklanmanın sonunda (1655) Şeyhülislâm oldu. 1656’da çıkan olayda IV. Murat’ın ayak divanına çıkmasını engellediği için yeniçe­rilerden korkarak şeyhülislâmlığı bırakıp Kudüs kadılığını istedi. Ta­lik yazıda ustaydı.

ABDURRAHMAN HIBRİ EFENDİ

(1603-1676); tarihçi, şair. Edirne’de doğdu. İstanbul’da eğitimini ta­mamladıktan sonra çeşitli okullar­da hocalık, çeşitli kentlerde de ka­dılık yaptı. Tarihi konularda yazdı­ğı tir çok eseri vardır. Başlıca Eserleri: Enisül müsamirin, Defteri ahbar, Tarihi Fethi Bağdad (Bağ­dat Fethi Tarihi), Tarihi Fethi Re­van (Revan Fethi Tarihi), Riya zül Arifin (Ariflerin Bahçeleri),Divançe

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir