Afif Erzen Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca

Erzen, Afif (d. 24 Ekim 1913, Arapkir, Malatya), Van bölgesinde yaptığı Urartu araştırmalarıyla tanınan arkeolog. Ortaöğrenimini Elazığ ve Sivas’ta tamam­ladıktan sonra 1933’te Milli Eğirim Bakanlı­ğı ’mn yurtdışı sınavlarını kazandı ve burslu öğrenci olarak Almanya’ya gitti. 1934 arasında Berlin, Jena ve Leipzig üniversite­lerinde eskiçağ tarihi ve klasik arkeoloji öğrenimi gördü. 1940’ta Leipzig Üniversite- si’nde doktorasını tamamladı.

Türkiye’ye dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­kültesi Eskiçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1944’te doçent, 1955’te profesör oldu. 1956’dan emekli olduğu 1983’e değin Eskiçağ Kürsüsü baş­kanlığı görevini sürdürdü. 1966-70 arasında iki dönem İÜ Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. Almanya’nın çeşitli üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak konferanslar verdi.

1953’ten sonra Sinop, Manyas Gölü yakı­nındaki Ergili-Daskyleion, Side ve Perge kazılarına katıldı. 1959’dan başlayarak Van bölgesinde Toprakkale (Rusa), Van Kalesi (Tuşpa) ve Çavuştepe (Sardurihinili) gibi önemli Urartu merkezlerinde kazılar yaptı; bu uygarlığa ait çok önemli bulgular elde etti. 1967’de Van’da kurulan Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’ nin ve 1969’da Edirne’de açılan Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin kurul­masına öncülük ettiği gibi, 1983’e değin her iki merkezin müdürlüğünü de üstlendi.

Erzen 1971’de Edirne’nin Enez (Ainos) ilçesindeki Enez Kalesi’nde araştırmalara başladı ve günümüze değin çeşitli aralıklarla sürdürülen kazılarla bu önemli yerleşim yerinin tarihinin İÖ y. 3. binyıla değin gittiğini saptadı. Erzen’in kazı raporlarının ve çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış 60’ın üzerindeki makalesinin en önemlileri “Giyimli Bronz Definesi ve Giyimli Kazısı” (Belleten, 1974) ve “İlkçağ Tarihinde Kıb- rıs”tır (Belleten, 1976). Ayrıca Tarsus Kıla­vuzu (1943), İlkçağda Ankara (1946), Ça­vuştepe I (1978), Eastern Anatolia and Urartiatıs (1979; Doğu Anadolu ve Urartu- lar, 1984) ve Eski Çağ Tarihi Hakkında Dört Konferans (1984) gibi yapıtları vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir