Ahmet Cemal Eringen Kimdir Kısaca

Eringen, Ahmet Cemal (d. 15 Şubat 1921, Kayseri), mühendis ve mekanik bilgi­ni. Sürekli ortamlar mekaniğine ilişkin de­neysel ve kuramsal çalışmaların öncülerin- dendir.

1943’te Yüksek Mühendis Okulu’nun (bu­gün İstanbul Teknik Üniversitesi) Makine ve Uçak Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1947’de ABD’ye gitti, Brooklyn’deki New York Politeknik Enstitüsü’nde uygulamalı mekanik konusunda doktora yaptı. 1948’de Illinois Teknoloji Enstitüsü’nde, 1953’te de Purdue Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine getirildi. İki yıl sonra profesör oldu. 1966’da geçtiği Princeton Üniversitesi’nde önce uzay ve havacılık mekaniği, daha sonra sürekli ortamlar ve inşaat mühendisliği dersleri verdi. ABD’deki büyük sanayi kuruluşlarının teknik danışmanlığını üstlen­di, birçok bilimsel kuruluştan ödül aldı. Kurucu üyesi ve ilk başkanı olduğu Mühen­dislik Bilim Derneği, Eringen adına her yıl dağıtılan bir ödül düzenlemiştir.

1950’lerde, darbeler ve rasgele titreşimler, dinamik ve stokastik yükler gibi dinamik esnekliğe ilişkin birçok sınır değer problemi üstüne araştırmalar yapan Eringen, bu ince­lemeleri sonucunda, yapıların fırtına ve depremden nasıl etkilendiklerinin incelen­mesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler geliştirdi. 1960’tan sonra bütün çalışmaları­nı sürekli ortamlar mekaniği üzerinde yoğun­laştırarak bu bilim dalının öncülüğünü yap­tı. Nonlinear Theory of Continuous Media (1962; Sürekli Ortamların Doğrusal Olma­yan Kuramı) adlı kitabıyla bu alana temel bir yapıt kazandırdı. 1964 sonrasında, bir bölümünü Erdoğan Şuhubi ile birlikte yap­tığı, termoelastik katilar, basit akışkanlar, basit mikroelastik katilar ve kimyasal tepki­meye giren ortamlara ilişkin araştırmalarıy­la, maddenin iç yapısının sürekli ortamlar üzerindeki etkilerine açıklık getirdi. Bu dönemde Mechanics of Continua (1967; Sürekli Ortam Mekaniği), Foundation of Micropolar Thermoelasticity (1970; E. Şuhubi ile birlikte, Mikropolar Termoelastikli- ğin Temelleri), Elastodynamics (1974-75, 2 cilt; Elastodinamik) gibi yapıtlar verdi.

Araştırmalarının sonuçlan biyomekaniği kapsayacak kadar geniş bir uygulama alanı bulan Eringen, “mikropolar” ve “mikro- morfik” diye adlandırdığı kuramlannı bur­gaçtı akışlar, sıvı kristaller, polimerler, asıltı tanecikleri ve bileşik maddelere uygulaya­rak, sürekli madde yapısı ile atom yapısı arasında bir köprü niteliği taşıyan kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir.

“Ahmet Cemal Eringen Kimdir Kısaca” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir