AIembert İlkesi Nedir Özellikleri

d’AIembert ilkesi, Newton’ın ikinci hare­ket yasasının, 18. yüzyıl Fransız matematik­çisi Jean le Rond d’Alembert(*) tarafından geliştirilen almaşık biçimi. Gerçekte, bu ilkeyle bir dinamik problemi, bir statik problemine indirgenir. Newton’ın ikinci yasası, bir cisme etkiyen kuvvetin (F), cismin kütlesi (m) ile ivmesinin (a) çarpımı­na eşit olduğunu (F=ma) belirtir; d’AIem­bert ilkesi ise cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımının ters işaretlenmiş halinin, kuvvet­le toplamının sıfır olduğunu [F-(ma)*=] öne sürer. Başka bir deyişle cisim, gerçek F kuvvetiyle yalancı -ma kuvvetinin etkisi altındayken dengededir. Eylemsizlik kuvve­ti olarak da anılan bu yalancı kuvvet, cisme etkiyen kuvvetin ters yönlüsüdür.

Dengedeki cisimlere etkiyen bilinmeyen kuvvetler, hareketli cisimlere etkiyenlere oranla daha kolay belirlenebildiğinden, ma­kine parçalanna ilişkin kuvvet ve gerilim çözümlemeleri, eylemsizlik kuvvetlerinin yardımıyla kolaylaştırılabilir. Örneğin dö­nen bir diskte oluşan gerilimlere ilişkin formülleri kurarken, diskin üzerinde seçilen bir öğenin, gerilimler tarafından oluşturulan radyal ve teğetsel kuvvetler ile dışa doğru yönelen eylemsizlik (merkezkaç) kuvvetinin birleşik etkisiyle dengede kaldığı varsayılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir