Alexander Dalrymple Kimdir Kısaca Bilgi

Dalrymple, Alexander (d. 24 Temmuz 1737, New Hailes, Midlothian, İskoçva – ö. 19 Haziran 1808, Londra, İngiltere), İs- koçyalı coğrafyacı. İngiliz Deniz Kuvvetleri Bakanlığı’nm ilk hidrografi uzmanıdır. Bü­yük Okyanusun güneyinde, Büyük Güney Toprağı adını verdiği geniş ve kalabalık bir kıtanın var olduğu savım ortaya atmıştır. 1757-64 arasında zamanının büyük bölü­münü Doğu Hint Adalarında geçirerek Doğu Hindistan Kumpanyası’nm ticaretini artırmak için çalıştı. 1779’da kumpanyanın hidrografi uzmanı oldu. 1769’da Royal So- ciety tarafından Venüs gezegeninin geçişini gözİemek amacıyla Büyük Ökyanusun gü­neyine düzenlenecek bir seferin başkanlığı­na önerildi. Ama Büyük Güney Toprağı’nı bulma tasarısını da gerçekleştirmeyi umdu­ğu seferin başkanlığı Kaptan James Cook’a verildi. Cook var olduğu sanılan kıtanın hiçbir izine rastlamadan geri döndü. Dalrymple, 1770-71’de yayımladığı iki cilt­lik Historical Collection of the Several Voyages and Discoveries in the South Paci­fic Ocean’da (Büyük Okyanusun Güneyin­deki Çeşitli Gezi ve Keşiflere İlişkin Bir Tarihsel Derleme) söz konusu kıtanın var olduğu savım işlemeyi sürdürdü. Kitabın büyük ilgi görmesi üzerine, Cook ikinci seferinde yeniden Büyük Güney Toprağı’nı aramaya koyuldu. Ama böyle bir kıtanın var olmadığına ilişkin kanıtlarla dönünce, kendisine cephe alan Dalrymple’ın ağır eleştiri yazılarına hedef oldu.

1795’ten ölümüne değin Deniz Kuvvetleri Bakanlığı’nda hidrografi uzmanlığı yapan Dalrymple, bakanlığın hidrografi bölümünü kurdu ve birçok değerli okyanus haritası yayımladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir