Boran Kuşu Türleri ve Özellikleri

dalıcıborankuşu, Procellariiformes takımı­nın Pelecarıoididae familyasını oluşturan beş küçük deniz kuşu türünün ortak adı. Kutup- altı bölgelerde yaşayan bu türlerin en yakın akrabaları borankuşları, yelkovanlar ve albatroslardır; bununla birlikte, daralan evrimin tipik bir örneğini veren dalıcıbo- rankuşları, bu uzun kanatlı türlerden çok kuzey yarıkürenin kısa kanat, küçük dalıcı- martılarına benzer. Dalıcımartılar gibi dalı- cıborankuşları da ak ve kara renkli, kısa kanatlı ve tıknaz gövdelidir; kanatlarını kullanarak suyun altında yüzebilir. Famil­yanın en yaygın ve en küçük türü olan bayağı dalıcıborankuşu (Pelecanoides uri- natrix) yaklaşık 16 cm uzunluğundadır; en iri türü olan Peru dalıcıborankuşu (P. garnotii) ise yaklaşık 25 cm uzunluğundadır ve yalnızca Güney Amerika’nın batı kıyıla­rında, 6° ile 37° güney enlemleri arasındaki bölgede görülür.

dalıcımartı, Charadriiformes takımının Al- cidae familyasını oluşturan, birinin yakın geçmişte soyu tükenmiş, öbürleri en çok Kuzey Kutbu ve kutupaltı bölgelerde, daha az oİarak da kuzey yarıkürenin ılıman kuşağında dağılnrş 22 kuş türünün ortak adı.

Hepsi yüzücü ve dalıcı deniz kuşları olan dalıcımartıların kanatları ve bacakları kısa.ayakları perdelidir. Deniz kıyılarındaki yar­ların sekilerine, kaya yarıklarına ya da kovuklara koloni halinde yuva yaparlar. Birçok tür kış mevsimini açık denizlerde geçirir. Besinleri tümüyle balıklar, kabuklu­lar, yumuşakçalar ve planktonlar gibi deniz canlılarından oluşur. Türlerin hemen hepsinin sırtı ve başı kara, göğsü ve karnı aktır. Bacakları gövdenin gerisinde olduğu için karada dik durur ve yürümekte güçlük çekerler. Bu özellikleriyle nun penguenlerine benzerlerse de araların­da akrabalık yoktur. Soyu tükenmiş olan büyük dalıcımartı (Pinguinus impennis) dı­şındaki bütün türler aynı zamanda iyi birer uçucudur. 75 cm uzunluğunda, şişkin gagalı bir penguene benzeyen büyük dalıcımartı Atlas Okyanusunun kuzeyindeki kayalık adalarda yaşıyordu. Uçamadıkları için özel­likle 19. yüzyıl başlarında denizciler tarafın­dan çok sayıda avlandıklarından sayıları hızla azaldı. Sonuncu çift 1844’te İzlanda açıklarında öldürüldü.

 

Atlas Okyanusunun kuzey kıyılarında üre- yen 40 cm uzunluğundaki ustura gagalı dalıcımartının (Alca torda) büyük ve keskin kenarlı bir gagası vardır. 35 cm uzunluğun­daki Cepphus grylle’rim gagası sivri ve kara, ayaklan kızıldır. Üreme mevsiminde kanat- lannda beliren birer ak leke dışında, tüyleri tümüyle karadır. Kuzey Kutup Dairesi çev­resinde ürer; kışı Maine, İngiltere ve Bering Boğazına kadar uzanan bölgelerde geçirir.

40 cm uzunluğundaki Uria aalge’nin sırtı ve başı kara, alt bölümleri aktır. Kuzey Kutup Dairesi’nden başlayıp güneyde Nova Scotia, Portekiz ve Kore’ye kadar uzanan bölgede ürer.

Familyanın en küçük üyesi olan küçük dalıcımartı (Aile aile) 20 cm uzunluğunda, ak ve kara renkli, kısa gagalıdır. Kuzey Kutup Denizindeki kayalık adalarda ve kıyılarda üreyer bu küçük yapılı tür çok usta bir dalıcıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir