Celal Sahir Erozan Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca

Erozan, Celâl Sahir (d. 29 Eylül 1883, İstanbul – ö. 16 Kasım 1935, İstanbul), şair. Yemen komutanı İsmail Hakkı Paşa’nın oğludur. Vefa İdadisi’ni bitirdi, hukuk öğre­nimini tamamlayamadı. Hariciye Nezaretin­de görev aldı (1903). Mercan ve Kabataş liselerinde edebiyat ve Fransızca öğretmen­liği yaptı. Kısa bir süre ticaretle uğraştı. 1928-35 arasında Zonguldak milletvekili oldu. Milletvekilliği sırasında daha sonra Türk Dil Kurumu adını alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluş çalışmala­rına katıldı. 1932’de umumi kâtipliğe (genel yazman) getirildi. dergilerinde çıktı.

Celâl Sahir adıyla ilk şiiri Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı (1899). Başlangıçta Servet-i Fünun akımının en genç sanatçılarından biri olarak tanındı. Daha sonra Servet-i Fünun’un bir devamı niteliğindeki Fecr-i Âti topluluğu içinde yer aldı. Önceleri Tevfik Fikret’in etkisinde kalan, daha sonra Milli Edebiyat hareketini benimseyen Celâl Sahir şiirde oldukça de­ğişken bir yol izledi. Aruzdan heceye, ağdalı dilden yalın Türkçeye geçti. Bununla birlikte her döneminde “aşk ve kadın şairi” olarak kaldı; bireysel duygulara, tutkuya ve doğaya ağırlık verdi. II. Meşrutiyet’ten sonra Yeni Kitab dergisi ile kadınlara yöne­lik, feminizmi savunan yazılara yer veren Demet dergisini çıkardı. Halka Doğru der­gisini yönetti, Türk Yurdu dergisinde maka­leler yayımladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir