Çeşme Nerede Nereye Bağlı Kısaca Bilgi

Erythrai, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı ildin köyünde antik yerleşme. 1965’ten sonra yürütülen kazılar sonucunda yöredeki ilk yerleşmenin İÖ 3000’lere tarihlendiği anlaşılmıştır. Antik yazarlara göre Girit’ten gelen Erythros yönetimindeki kolonicilerin kurduğu kent, İÖ 8. yüzyılda İon kentleri arasında yer aldı ve 12 İon kentinin oluştur­duğu, Panionion olarak anılan siyasal ve dinsel birliğe katıldı. İÖ 560’ta Lidya, İÖ 545’te Pers egemenliği altına girdi. İO 494’te Lade Çarpışması’nm ardından Delos Birliği’ne üye oldu. İÖ 453’te vergi vermeyi reddederek birlikten çekildiyse de, yeni bir yönetimin oluşturulmasıyla birliğe döndü. Ama Peloponnesos Savaşı’mn sonlarına doğru (İÖ 412) Khios (Sakız) Adası ve Klazomenai ile birlikte yeniden ayaklandı. İÖ 4. yüzyılda Perslerle kurduğu iyi ilişkiler bozulunca bağımsızlığını yitirdi.

İÖ 334’te İskender tarafından geri alınarak Lidya satrapı Kleistas’ın yönetimine verildi. İskender’in ölümünden sonra, bağımsızlığı­nı kazandığı İÖ 280’e değin birçok kez el değiştirdi, IÖ 133’te Pergamon (Bergama) Krallığı’nm Roma’ya bağlanması üzerine Roma İmparatorluğu içinde özgür bir kent statüsü kazandı. Bu dönemde şarabı, keçile­ri, kerestesi ve değirmentaşlarmın yanı sıra, kadın kâhinleri Herophile ve Athenais ile de ün kazandı. İÖ 1. yüzyılda depremler, savaşlar ve Romalı komutanların yağmaları yüzünden büyük yıkıma uğradı. Bizans
döneminde bir köye dönüştü. 1366’da Türk egemenliğine girdikten sonra da Erythre, Rhytra, Lythri gibi değişik adlar alan yerleş­me, 16. yüzyıldan sonra İlderen ve Ildırı adlarıyla anılmaya başladı.

Surlarla çevrili geniş bir alana yayılan kentin toprak üstü kalıntıları çok azdır. 10 4. yüzyıla tarihlenen surları ve tiyatrosu kısmen ayakta kalmıştır. Akropolisin kuze­yinde yer alan tiyatronun skene’si moloz yığını altındadır, ama trakit bloklardan yapılmış oturma sıraları kısmen sağlam kalmıştır.

Antik kaynaklardan varlığı bilinen Athena Tapmağı’m bulmak için yapılan kazılarda hiçbir yapı öğesine rastlanmamasına karşı­lık, altın, fildişi, tunç ve fayanstan Arkaik döneme ait birçok küçük buluntuyla, usta işçilikleriyle dikkati çeken vazo parçaları, heykel ve heykelcikler ele geçmiştir. Antik kaynaklar akropolisin batı eteğinde, bugün­kü köy evleri ile akropolis arasındaki düz­lükte yer alan agoradan başka bir gymnasi- on’la herakleion dan söz eder. Denizin için­de rıhtım ve mendirek kalıntıları göze çarpmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir