Çuvaşlar Hakkında Kısaca Bilgi

Özerk Cumhuriyeti’nde nüfusun bü­yük bölümünü oluşturan halk. 1990’ların başlarında Çuvaş Özerk Cumhuriyeti’nde yaşayan Çuvaşların sayısı 1 milyon dolayın­dadır. Ayrıca SSCB’nin dağılmasından son­ra kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu’n- da yaklaşık 850 bin Çuvaş yaşamaktadır.


Çuvaşlar bir Türk lehçesi konuşurlar ve İS 4. yüzyılda Orta Asya’dan Volga’nın batısı­na göç eden Bulgarların soyundan geldikle­rini öne sürerler. Ama Bulgarlarla yerli halkın karışması sonucunda da ortaya çık­mış olabilirler. Dilleri öteki Türk dillerin­den farklıdır. Dinsel inançlarıyla da öbür Türk halklarından ayrılan Çuvaşlar Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır. Mari halkıyla 1200 yıldır yakın ilişkiler içinde yaşamakla birlikte, genellikle öbür komşularıyla yakın kültürel bağlar kurmaktan kaçınmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir