Dacke Savaşı Ne Zaman Olmuştur Kısaca Bilgi

, dacke ayaklanmasi olarak da bilinir, 1523-60 arasında hüküm süren I. Gustaf’ın (Vasa) baskıcı Reform politikası­na karşı İsveçli köylülerin çıkardığı ayaklan­ma (1542-43). Başarısız olmasına karşın ayaklanma, kralın merkezîleştirme çabaları­nı engellemiş, Gustaf’ın rejimi yumuşatma­sına yol açmıştır.

Smâland bölgesi köylüleri Katolikliğin sa­ray tarafından baskı altına alınmasını pro­testo etmek için 1542 ilkbaharında yasadışı bir kişi olan Nils Dacke önderliğinde krala karşı silahlı ayaklanma başlattılar. Soylula­rın ve devlet icra memurlarının acımasız vergi toplama işlemleri de köylülerin huzur­suzluğunu artırmıştı. Ellerine geçirdikleri bütün devlet görevlilerini öldürdükten son­ra, Smâlandlılar Dacke önderliğinde büyük bir kuvvet topladılar. Ailesi İsveç’e üç kral naibi vermiş olan Svante Sture’ye tahta geçme önerisinde bulundular. Ama Sture bu iç savaş çağrısını kabul etmedi.

Ayaklananların kral ordusuna karşı 1542 sonbaharında kazandığı zaferin ardından kasımda kralla ateşkes anlaşması yapıldı. Bunun üzerine kral ulusal birlik için İsveçli köylülerin rejimle işbirliği yapmasını istedi. Kendisi de bölgesel memurlarını denetim altına almaya söz verdi. Gene de Smâlandlı- lara bir ders vermeye kararlıydı. Bölgedeki askerlerini artırarak 1543 başında ayakla­nanları ezdi. Dacke’nin çarpışmalarda öldü­rüldüğü sanılmaktadır. Öbür liderler idam edildi; Smâlandlılar ise ağır para cezalarına çarptırıldı. Ayaklanma başarısız olmakla birlikte, Gustafı hükümdarlık döneminin geri kalan bölümünde sert yönetimini yu­muşatmaya yöneltti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir