Dağdaki Vaaz Hakkında Kısaca Bilgi

Dağdaki Vaaz, Hz. İsa’nın yandaşlarına ve kalabalık bir dinleyici kitlesine verdiği vaazlarla dinsel öğretilerinden ve ahlaki sözlerinden oluşan Kitabı Mukaddes metin­leri. İnsanları, eskinin kısas anlayışı yerine, düşmanı bile sevmeyi öğreten yeni bir sevgi yasasına dayalı düzenli bir yaşama davet eder. Matta İncili’nin 5-7. bölümlerinde yer alan Dağdaki Vaaz bazı kutsama dualarım ve Rabbin Duası’m da içerir. Matta İncili’ndeki (5:3-12) dokuz kutsama duasında, Gökyüzü Krallığı’na ait olanlara özgü belirli nitelik ve deneyimi taşıyanların mutluluğundan söz edilir. Bunlar Luka İncili’nde Ovadaki Vaaz’da (6:20-23) yer alan dört kutsama duasının genişlemiş bi­çimleri olarak kabul edilir. Ayrıca Yeni Ahit’in başka bölümlerinde de kutsama duaları vardır (örn. Matta 11:6, Luka 7:23 ve Yuhanna 20:29).

Oratio Dominica (Latincede “Efendinin Sözleri”) ya da Pater Noster (Latincede “Babamız”) olarak da bilinen Rabbin Duası Hz. İsa’nın yandaşlarına öğrettiği ve bütün Hıristiyanların ayinlerde en çok kullandığı duadır. Yeni Ahit’te Luka İncili’nde (11:2- 4) kısa. Matta İncili’nde Dağdaki Vaaz’da (6:9-13) ise daha uzun biçimi yer alır. Her ikisinde de dua etme biçimi olarak öneril­miştir. Bilim adamları Luka İncili’ndekinin aslına daha yakın olduğunu, Matta İncili’n- deki fazla parçaların ayinlerde eklendiğini kabul ederler. Dua bir giriş cümlesi ve yedi yakarıdan oluşur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir