Dağılım Fonksiyonu Hakkında Kısaca Bilgi

dağılım fonksiyonu, bir sistemin belirli bir değere ya da değerler dizisine sahip olma olasılığını belirten matematiksel anlatım. Örneğin, bir gaz molekülünün hızının x, y, z koordınatlanndaki bileşenlerinin sırasıyla u, v, w olma olasılığı dağılım fonksiyonu ile sonsuzküçük hacimin (du dv dw) çarpımına eşittir; başka bir deyişle dP = f(u, v, w) du dv dvv’dir. Bu çarpımda f(u, v, w) molekülü­nün hızını tanımlayan dP ise hızın x bileşeni­nin u ile u+du arasında, y bileşenin v ile v + dv arasında ve z bileşeninin w ile w+ dw arasında bulunma olasılığını belirten terim­lerdir (bak. Maxwell-Boltzmann dağılım yasası). Sistemin eksiksiz tarifi konum ve yönelim gibi öbür değişkenleri de içerebilir. Dağılım fonksiyonları bu değişkenlerin biri­ni ya da tümünü kapsayabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir