Dahlmann, Friedrich Hakkında Kısaca Bilgi

Dahlmann, Friedrich (Christoph) (d. 13

Mayıs 1785, Wismar, Mecklenburg – ö. 5 Aralık 1860, Bonn), Alman birliğinin Avus­turya olmaksızın Küçük Almanya çerçevesi içinde sağlanması düşüncesini savunan ünlü liberal tarihçi. Almanya’yı meşruti bir mo­narşi altında birleştirmeye yönelik başarısız bir girişim olan 1848 anayasa taslağının hazırlanmasında büyük rol oynamıştır.

1812’de Schleswig’deki Kiel Üniversitesi’ ne tarih profesörü olarak atandı. 1829’da Göttingen Üniversitesi’ne geçti ve burada 1833 tarihli liberal Hannover anayasasının hazırlanmasına yardımcı oldu. 1837’de Hannover tahtına geçen Ernest Augus- tus’un anayasayı tanımaması üzerine, yedi

Göttingen profesörünün imzaladığı ve Al­man halkı arasında büyük sempati uyandı­ran ünlü protestoya ön ayak oldu. Görevin­den alınarak Hannover’den kovuldu. Bir­kaç yıl Leipzig ve Jena’da kaldıktan sonra, 1842’de Prusya kralı IV. Friedrich Wil- helm’in çağrısı üzerine Bonn Üniversite- şi’nin öğretim kadrosuna katıldı. Burada İngiliz yönetim biçiminin üstünlüğünü sa­vunduğu yapıtlar kaleme aldı.

1848 Devrimi sırasında toplanan Frankfurt Meclisi, Dahlmann’ın görüşlerine yer veren Temel Haklar Bildirgesi’ni kabul etti. Bir anayasa taslağı olan bu bildirge, Prusya’nın önderliğinde meşruti bir monarşinin kurul­masını, konuşma ve din özgürlüğünü ve yasalar önünde eşitliği savunuyordu. Bir süre sonra Frankfurt Meclisi IV. Friedrich Wilhelm’i Almanya imparatoru seçti. Tacı Prusya hükümdarına sunmak üzere Berlin’e giden temsilciler heyetinde yer alan Dahl­mann, Friedrich Wilhelm’in bu girişimi kabul etmemesi üzerine ulusal meclisten istifa etti. Gene. de Haziran 1849’da topla­nan Gotha Konferansı’m destekledi ve Frankfurt Meclisi’nden daha kısa ömürlü ve daha tutucu olan Prusya (1849-50) ve Birlik (1850) parlamentolarında görev aldı. Daha sonra siyasal yaşamdan çekildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir