Dai Sistemi Nedir Kim Tarafından Kurulmuştur

dai, sistemlerini Kuran’ın Batıni yorumu üzerine kuran İsmaililik, Karmatilik ve Dürzilik gibi örgütlenmelerde, kendi düşün­celerini başka inançtaki insanİara aşılamak­la görevli propagandacıların ortak adı.

İsmaililikte imam, hüccet ve zü-massadan sonra gelirler. Başlannda dai-i ekber (en büyük davetçi) bulunur. Bâb da denen en büyük davetçi, sıralamada kendisinden son­ra gelen dailerin yöneticisidir. Ondan sonra gelen dai-i mezun (izinli davetçi), kendisine getirilen istekliyi yemin ettirerek örgüte kabul eder ve ilk bilgileri verir. Onun altında da mükelleb (avlanmaya alıştırılmış) denen dailer vardır. Bunlar uygun yapıdaki kişileri seçerek örgüte katılacak duruma getirirler.

Karmatilikte dailer ilk beş sırayı alan nâtık, esas, imam, bâb ve hüccetten sonra altıncı sırada gelirler. Karmati dailerinin başında büyük dailer ve âyan bulunur. İkinci sırada ise avlayıcı dailer yer alır.

Dürzi örgütlenmede dailer, asıl önemli beş ruhani dereceden sonra gelirler. Yetkilerini tâli denen ve beşinci sırada yer alan başkan­dan alırlar. Dürzi dailerin emri altında ayrıca mezun ve mukassir adı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir