Daigak Guksa Kimdir Kısaca Bilgi

Daigak Guksa, asıl adı uîçan (d. 1055, Kore – ö. 1101, Kore), Koreli Budacı rahip. San (Çin’de Chan, Japonya’da Zen) Buda- cılığın Çante mezhebinin kurucusudur. Ui- çan 11 yaşında Budacılığa ilgi duydu ve Avatamsaka-sutra’yı (Buda’nın Büyülü ve Engin Güldestesi Üzerine Özdeyişler) ince­lemeye başladı. 1084’te Çin’e gitti; Song sarayında bir buçuk yıl kalarak Budacı edebiyatı inceledi, derlemeler yaptı. Arala­rında Jingyuan’ın da bulunduğu birçok Çinli Budacı rahip ile tanıştı ve üstat Jizhe’nin stupa’smı (kutsal eşyaların saklandığı yapı) ziyaret etti. Çin’e gelirken yanında getirdi­ği, Fazang’m Avatamsaka-sutra yorumları büyük ilgi topladı.

Ülkesine döndükten sonra Liao ve Silla rahiplerinin yazılarım derlemeye başladı. Hungvang-sa Tapınağı’nda başrahip olarak çalışırken 4.750 kadar Budacı metin derle­di. Budacı metinlerin tümünü bir araya getiren Tripitaka’nm (Üçlü Yasa ya da Üç Sepet) Kore’de oluşturulan ikinci derlemesi de bunlardan biriydi. Chan (Zen) Budacı- lıkla Avatamsaka-sutra öğretilerini birleşti­ren Çinli Budacı Guifeng’in görüşlerine katıldı. 1097’de Çante adıyla yeni bir mez­hep kurdu. Bu mezhep Guifeng’i örnek alarak Saddharmapundarika-sutra’da (İyi Yasa [ya da Doğru Öğreti] Üzerine Özde­yişler Derlemesi) öğretildiği biçimiyle San (Chan) Budacılıkla Avatamsaka-sutra’nın ana öğretisini birleştirmeyi amaçlıyordu. Daigak Guksa ulusal kalkınmaya da ilgi duyuyordu; 1097’de onun önerisiyle madeni para basılmaya başlaması bunun bir işare­tidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir