Daily Telegraph Gazetesi Yazarları Kimlerdir

Daily Telegraph, The, Londra’da yayım­lanan günlük gazete. The Times ve The Guardian ile birlikte, İngiltere’nin nitelikli “üç büyük” gazetesinden biri olarak kabul edilir. 1855’te Daily Telegraph and Courier adıyla kurulan gazete, yüksek düzeyde bir habercilik anlayışım, ilginç konular ve uy­gun bir yorumculukla birleştirmeyi başar­mış, orta sınıfa özgü tutucu bir yaklaşımla sunduğu kapsamlı haberlerle geniş bir okur kitlesi kazanmıştır. Başından beri habercili­ği genel bir ilke olarak benimseyerek, muhabirleri aracılığıyla Amerikan İç Sava­şı’nı, 1870-71 Fransız-Alman Savaşı’nı ve 1872-76 II. Carlismo Savaşı’nı ayrıntılı bir biçimde vermiştir. 1870’te Sir Henry Mor­ton Stanley’nin Kongo Irmağına düzenledi­ği keşif gezisine mali destek sağlayan kuru­luşlar arasında yer almıştır. The Daily Telegraph, hükümet ve sendikalara ilişkin araştırma haberciliğiyle de tanınır. Öteki gazetelere göre işçi-işveren uyuşmazlıkların­dan pek etkilenmeyen bir gazetedir. Lord Hartvvell başkanlığındaki aile şirketinin yö­netimi altında uzun yıllar mali istikrarını korumayı başarmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir