Dalak Büyümesi Nedenleri ve Tedavisi

dalak büyümesi, splenomegali olarak da bilinir, yozlaşmış ya da yaşlanmış alyuvarla­rı parçalayarak yok eden ve kanı geçici bir süre için depolayabilen dalağın genişleyerek irileşmesi. Dalak büyümesi birçok hastalı­ğın belirtisi olabilir; örneğin bazı iltihaplı hastalıklarda, kan hastalıklannda, sıtmada, kalıtsal dalak kusurlarında, kist ve ur oluşu­muna yol açan hastalıklarda, bazı kan kanseri türlerinde dalak büyümesi görülebi­lir.

Dalak büyümesinin konjestif tipinde, kapıtoplardamara açılan dalak toplardama- rındaki dolaşım bozukluğu nedeniyle dalak aşın kanla dolarak şişer. Bu tip dalak büyümesinin nedeni karaciğer hastalıkları, kapıtoplardamardaki ya da dalak toplarda- marındaki yapı ve işlev bozuklukları, kalp zarının iltihaplanması (perikardit) ya da konjestif kalp kusurlarıdır. Büyüyen dalağın hacmi, bu büyümeye yol açan nedene bağlı olarak normal boyutları­nın 80 katma ulaşabilir. Normal bir dalak kalbin pompaladığı kanın ancak yüzde 5’ini tuttuğu halde, büyüyen dalak yansın­dan fazlasını tutabilir ve sonuçta kalbe ve dolaşım sistemine ağır bir yük bindirir. Aynca, dalak büyümesi çoğu kez kan plazmasının artmasına yol açtığından, bir yandan kan plazmasındaki artış, öte yandan dalakta daha çok sayıda alyuvarın parçalan­ması kansızlıkla sonuçlanabilir. Dalak büyümesine yol açan hastalığın tedavi edilmesiyle, organ normal boyutları­na ve işlevlerine kavuşabilir. Yalnız, dalak dokusu ağır biçimde yıkıma uğramışsa dala­ğın cerrahi girişimle çıkarılması (splenekto- mi) gerekebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir