Daland Zadaead Kasabası Nerede

Daland Zadaead, Moğolistan’ın ortagü- ney kesimindeki Gobi Çölünde bulunan Ömnögovi (Güney Gobi) ilinin (aymag) yönetim merkezi kasaba. Daland Zada- gad 514 km kuzeydoğudaki başkent Ulan Bator’a (Ulaanbaatar) karayoluyla bağ­lanır. Yörede bulunan kahverengi ve bi­tümlü kömür yataklan ticari amaçla iş­letilir ve çıkarılan kömürden kok elde edilir. Sanayi kolları arasında çimento ve gıda üretimi sayılabilir. Nüfus (1979) 10.100.

kesimindeki Svealand bölgesinde yönetim bölgesi (landskap). Yüzölçümü 29.237 knr’dir. Norveç sınınndan, Botni Körfe­zindeki Gâvle yakınlanna kadar uzanır. Kopparberg ilinden (lan) ve Gâvleborg ilinin kuzeybatı yöresinin bir bölümünden oluşan Dalarna, Bergslagen demir madenle­ri bölgesinin büyük bölümünü içine alır. İsveç’in Danimarka baskısından kurtulma­sında iki kez (1434 ve 1521) rol oynadığı için tarihsel açıdan büyük önemi vardır. Daha sonraki yıllarda, Falun’daki bakır ve Berg- slagen’deki demir madenleri İsveç’in güç­lenmesinde mali destek sağlamıştır. 17. yüzyılda İsveç’in gücü, II. Gustaf’ın (Adolf) Otuz Yıl Savaşları’nda (1618-48) düzenledi­ği seferlerle doruğa ulaşmıştır.

249 Dalay Lama

Kuzeybatıda ormanların bulunuşu ve gü­neydoğuda madencilik, sanayi ve tarımın gelişmiş olması, ekonomik yapının büyük bir değişkenlik göstermesine yol açar. Teks­til ve ağaç işçiliğine bağlı sanayileri, doğal güzellikleri, yerel mimarlık özellikleri ve yörede yaşayan halkların kendilerine özgü lehçeleri, özellikle Siljan Gölü yöresini turistlerin uğrak yeri haline getirmiştir. Nüfus (1988 tah.) 283.845.

Dalcroze, Emile Jaques 250

On dördüncü Dalay Lama Bstan-‘dzin- rgya-mtsho (Tenzin Gyatso olarak da bili­nir) 1935’te Çin’in Qinghai eyaletinde, Ti­betli bir ana babadan dünyaya geldi. 1940’ta Dalay Lama oldu, ama 1950’de ülkeyi işgal eden ÇHC kuvvetlerine karşı Tibet halkının başlattığı ayaklanmanın başarısızlığa uğra­masından sonra 1959’da Hindistan’a kaçtı. Hindistan’da Himalayalar’daki Dharmsala kentinde bir sürgün hükümeti oluşturdu. Çin’in Tibet üzerindeki egemenliğine karşı şiddete başvurmaksızın yürüttüğü mücadele dolayısıyla 1989 Nobel Barış Ödülü’yle onurlandırıldı. On dördüncü Dalay Lama’ nın Tibet Budacılığı üzerine çeşitli kitapla­rıyla bir otobiyografisi vardır.

Dalcroze, Emile Jaques bak. Jaques-Dal- croze, Emile

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir