Dalga Sayısı Nedir Formülü Açıklaması

atom, molekül ve çekirdek spektroskopisinde frekans birimi. Gerçek frekansın ışık hızına bölünmesiyle elde edi­lir ve birim uzaklıktaki dalga sayısına eşittir. Herhangi bir dalganın frekansı (Yunan alfabesindeki v [nu] harfiyle simgelenir), ışık hızının (c) dalgaboyuna (X) bölümüne eşittir ( v = c/i ). Tayfın görünen bölümün­deki tipik bir tayf çizgisinin dalgaboyu 5,8 x 10″5 cm’dir; bu dalgaboyu, yukandaki denklem uyarınca 5,17 x 10″ Hz’e (hertz, saniyedeki çevrim sayısıdır) karşılık gelir. Frekans ve öteki değerler çok büyük oldu­ğundan, bu sayı genellikle ışık hızına bölü­nerek küçültülür. Frekansın ışık hızına bö­lünmesiyle (v/c), yukardaki denklemden l/Â elde edilir. Dalgaboyu, metre olarak ölçül­düğünde, 1/X, bir dalga katarının bir metre uzunluğundaki bölümüne düşen dalga sayı­sını verir; santimetre olarak ölçüldüğünde de, bir santimetredeki dalga sayısını göste­rir. Bu sayı, tayf çizgisinin dalga sayısı olarak tanımlanır. Dalga sayısının birimi, metrenin tersi (l/m ya da nr1) ya da santimetrenin tersidir (l/cm ya da cm”1).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir