Dalma Batma Zonu Nedir Kısaca Açıklama

dalma-batma bölgesi, kıtaların kenar bö­lümlerinde yer alan okyanus çukuru kuşağı. Levha tektoniği(*) kuramına göre okyanus çukurları, daha eski deniz tabanlarının kıta levhalanmn altına dalması ve buralardaki birikmiş çukur tortullarını aşağıya, Yer’in üstmanto (astenosfer) bölümünün içlerine doğru sürüklemesiyle oluşur. Bu nedenle dalma-batma bölgeleri, okyunus ortası sırt- lann tam karşıtıdır; yeni deniz tabanı, sırtlarda üstmantodan başlar, yanal olarak dışarı yayılır ve sonunda okyanus havzaları­nın kenarlannda dalar ya da kaybolur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir