Dalton kardeşler İsimleri Nelerdir

Dalton kardeşler, ABD’de Batı’nın tari­hinde tren ve banka soygunlanyla ün salan dört kardeş: Grattan f’Grat”; 1861-92), VVilliam (“Bili”; 1863-94), Robert (“Bob”; 1870-92) ve Emmett (1871-1937).

Lewis Dalton ile karısı Adeline Younger, İç Savaş ve ardından gelen Yeniden inşa dönemlerinin zor günlerinde 15 çocuk yetiş­tirdiler. Önceleri Missouri’deki Cass ilinde yaşıyorlardı. Bir süre Kansas’taki Coffeyvüle’ de kaldıktan sonra gene Missouri’ye dön­düler ve sonunda Oklahoma Yerli Bölgesi’ ne yerleştiler. Çiftin, sonradan kanun kaça­ğı olacak dört çocuğu önceleri sığır çobanlı­ğı yapıyordu. Federal polis müdür yardımcı­sı olan ağabeyleri Frank’in 1887’de viski kaçakçılarınca öldürülmesi üzerine Grat, Bob ve Emmett kanun adamı olarak çalış­maya başladılar. Ama 1889’da, daha bu görevdeyken at hırsızlığına başladılar. Bir yıl sonra hırsızlık yaptıkları ortaya çıkınca üçü de polislikten uzaklaştırıldı; onlar da bir çete oluşturarak at hırsızlığını sürdürdü­ler. 1890-91’de kumarhane, tren ve banka soygunculuğuna başladılar. O zamana de­ğin evli, saygıdeğer bir yurttaş olan, ama kardeşleri yüzünden meslek yaşamı zarar gören Bili de bu dönemde onlara katıldı.

5 Ekim 1892 sabahı Bob, Grat ve Emmett, Dick Broadwell ve Bili Powers’la birlikte Kansas’m Coffeyville kasabasında bir banka soygunu sırasında halkın yaylım ateşiyle karşılaştılar. Emmett dışında çetedekilerin tümü öldü. Yaralı olarak ele geçirilen Emmett, Lansing’deki Kansas Eyalet Ha­pishanesinde 14 yıl yattı. 1907’de affedildi ve 13 Ağustos 1937’de ölene değin Los Angeles’ta saygıdeğer bir işadamı olarak yaşamını sürdürdü. Bili Dalton ise, Coffey­ville baskınından önce Oklahoma’ya dön­müştü. Önce Bili Doolin’in çetesine katıldı, sonradan kendisi bir çete kurdu. 8 Haziran 1894’te, Oklahoma’ya bağlı Ardmore’daki çiftlik evinin ön verandasında kızıyla oynar­ken arkasından saldıran güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir