Dalton Planı Nedir Kısaca Açıklama

Dalton Planı, ortaöğretimde bireysel öğ­renmeye dayalı eğitim yöntemi. 1919’da Helen Parkhurst’un, bazı ilerici eğitimcile­rin öğrenme hızında kişiler arası farklılıkları göz ardı eden geleneksel sınav sistemine yönelttikleri eleştirilerden yola çıkarak ge­liştirdiği plan, önce bir özürlüler okulunda, sonra 1920’de Dalton’daki (Massachusetts) bir lisede uygulandı.

Dalton yasası 262

Dalton Planı ders programındaki her ko­nunun birer aylık ödevler biçiminde ayrıl­masını öngörüyordu. Kendi çalışma prog­ramlarını düzenlemede serbest olan öğren­ciler, ellerindeki ödevi bitirmeden bir baş­kasına geçemiyordu. Ayrıca öğrencileri grup çalışmalarına özendirmeye önem veri­liyordu. Bir süre ABD, İngiltere ve SSCB gibi Avrupa ülkeleri ile Batılı devletlere bağlı sömürgelerde benimsenen Dalton Pla­nı, bireyci yaklaşımı nedeniyle eleştirildi ve sonunda uygulamadan kaldırıldı. Ayrıca bak. ilerici eğitim hareketi.

Daltonganj, Hindistan’ın kuzeydoğu kesi­mindeki Bihar eyaletinde, Palamau ilinin yönetim merkezi kent. Kuzey Koel Irmağı­nın doğusunda kurulmuş olan Daltonganj, karayolları kavşağında yer alan bir tarım ürünleri ticaret merkezidir. Gomalak imala­tı da yapılan kentte Rançhi Üniversitesi’ne bağlı iki yüksekokul vardır. Kuzeyinde Daltonganj kömür havzası yer alır. 1862’de Çhota Nagpur’da İngiliz yetkilisi olarak görev yapan Albay Dalton tarafından kuru­lan kent 1888’de belediye olmuştur. Nüfus (1981) 51.952.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir