Daly Irmağı Nerede Kısaca Bilgi

Daly Irmağı, Avustralya’da, Kuzey Top- raklan’nm kuzeybatı kesiminde ırmak. Arnhem Bölgesi’nin batısındaki tepelerde King, Katherine ve Flora ırmaklarının bir­leşmesiyle oluşur ve yaklaşık 320 km boyun­ca kuzeybatı yönünde akarak Timor Deni­zindeki Anson Körfezine dökülür. Daly Irmağı, büyük kolu Fergusson ile birlikte 58.640 km2‘lik düz ve hafif engebeli, üstün­de sığır yetiştirilen bir havzayı akaçlar. Irmağın ağzından 8 km içerideki Daly River kasabası çevresinde yoğunlaşan tarım, taşı­ma olanaklarının yetersizliği ve belli dö­nemlerdeki taşkınlardan dolayı genellikle yerfıstığı ve tütünle sınırlıdır. Yörenin ilk valisi Böyle Finniss’in 1865’te keşfettiği ve adını daha sonra Güney Avustralya valisi olan Sir Dominick Daly’den alan Daly Irmağı, ağzından 110 km içerilere kadar ulaşıma elverişlidir. Ayrıca Fitzmaurice’e kadar uzanan Yerli kampının doğu sınırını da bu ırmak çizer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir