Dalyan Gölü Özellikleri Neler Kısaca

dalyan gölü, kıyılarda alüvyon yığılması sonucunda denizden ayrılarak göl haline gelmiş bazı küçük göllere Türkiye’de veri­len ortak ad. Bu göllerde balıkçılık yapmak amacıyla kurulmuş dalyanlar vardır. Bunlann üçü dalyan gölüne örnek gösterilebilir. Meriç Deltasında Enez’in güneyinde yer alan Dalyan Gölü bir kıyı ovasıyla çevrili­dir; Meriç’in kabardığı zamanlarda sular altında kalır. Sulan tuzlu olan bu gölde balıkçılık da yapılır. Ege Bölgesi’nde, Çan- darlı Körfezindeki Bakırçay Deltasında bu­lunan göllerin en büyüğü olan Dalyan Gölü

yarım daire biçimindedir. Bakırçay’ın eski ağızlarından birinin, terk edildikten sonra, bir kordonla kapanması sonucunda oluş­muştur. Marmara Bölgesi’nin güney bölü­münde Susurluk Çayının denize ulaştığı noktanın batısına düşen Dalyan Gölünün tuzluluk oranı düşüktür. Bol balık bulunan gölde kurulmuş dalyanlarda balıkçılık ya­pılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir