Dardanos Nedir Anlamı Açıklaması

Dardanos, Yunan mitolojisinde Atlas’ın kızlarından Elektra ile Zeus’un oğlu. Efsa­neye göre, Hellespontos (bugün Çanakkale Boğazı) üzerindeki Dardanie’nin kurucusu ve Troya’daki Dardanielilerin atasıdır. Ai- neias aracılığıyla Romalıların da atası oldu­ğuna inanılır.

Dardanos, kardeşi İasion’u öldürdükten sonra Peloponnesos’un orta kesimindeki Arkadia’dan denizi geçerek Samothrâki’ ye (Semendirek) kaçar. Ada seller altın­da kalınca, Anadolu yakasına geçerek Tro- ya’ya yerleşir. Frigya kralı Teuker onu dostça karşılar ve kızı Batieia ile evlendirir. Dardanos böylece Troya kralları soyunun atası olur.

Dardistan, Pakistan ve Keşmir’in kuzey kesimlerinde, Dard adı verilen halkların yaşadığı bölge. Çitral’ı, Panckora Irmağının yukarı bölümünü, Svat Tepelerini ve Gilgit Vekilliği’nin kuzey kesimlerini içine alır.

İlkçağ tarihçilerinden Plinius (Yaşlı), Ptole- maios ve Herodotos’un da sözünü ettiği Dardlarm, Pencap’taki ovalardan İndus Va­disine çıkan ve kuzeyde Çitral’a kadar yayılan Ari kökenli halklar olduğu söylenir. 14. yüzyılda İslam dinini benimseyen Dard- lar, üç ayrı Gilgit lehçesi (Hovari, Buruşas- ki ve Şina) konuşur, Arap kökenli bir alfabe kullanırlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir