Darüşşafaka Lisesi Hakkında Bilgi Kısaca

Darüşşafaka Lisesi, İstanbul’da Darüşşa- faka Cemiyeti’nin yönetiminde, yetim ya da ana-babasız yoksul öğrencilere parasız orta­öğrenim veren özel yatılı okul.

tutmak. Bursa, Edirne, Merzifon ve İsakçı’ daki vakıfların mütevelliliğini padişah adına yapmak ve buralardan gelen ceb-i hümayun akçelerini hazine kethüdasına teslim etmek de görevleri arasındaydı. Çarşamba günleri 309 darüşşifaDarüşşafaka’nın geçmişi Kapahçarşı’da ça­lışan çıraklara okuma olanağı sağlamak amacıyla Cemiyet-i Tedrisiye-i Islamiye adlı bir derneğin kurulduğu 1865’e değin iner. Dönemin önde gelen bazı yöneticilerince de desteklenen dernek, önce Beyazıt’ta Sim- keşhane’deki Valide Ematullah Kadın Mektebi’ni onararak öğretime açtı. İlginin büyük olması üzerine ikinci okul olarak Aksaray’daki Ebubekir Paşa Mektebi hiz­mete açıldı. Maarif Nezareti’nin bu okulları

kapatmasından sonra, babasız ve yoksul çocuk okutmak üzere, toplanan bağışlarla yeni bir okul binası yapımına girişildi.

Haziran 1873’te Darü’ş-Şefekati’l-Islamiye adıyla Fatih’teki binasında öğretime başla­yan Darüşşafaka, ilk mezunlarını 1881’de verdi. 1903’te Cemiyet-i Tedrisiye-i İslami- ye’nin dağılması üzerine Maarif Nezareti’ne bağlandıysa da, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yeniden kurulan derneğin yönetimine verildi.

Daha ilk yıllarda ileri ve modern bir eğitim ve öğretimin öngörüldüğü okulda, Mekâ- tib-i Askeriye (Askeri Mektepler) Nazırı Süleyman Paşa’nın girişimiyle, askeri öğret­menlerin ders vermesi, yeni ders kitapları yazılması ve çevrilmesi sağlandı. Daha son­ra Sakızlı Esad Paşa’nın önerisiyle, Fransa’ daki La Fleche Askeri Lisesi’nin programı uygulanmaya başladı.

Derneğin adı 1935’te Türk Okutma Kuru­mu, 1953’te de Darüşşafaka Cemiyeti oldu. Halen uygulanmakta olan yönetmelik de aynı yıl yürürlüğe girdi. 1955-56 öğretim yılında, bazı derslerin İngilizce okutulduğu bir koleje dönüştürülen okula, 1969’da kız öğrenciler de alınmaya başladı.

Darüşşafaka Lisesi’ne özel olarak yapılan seçme sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğre­tim süresi bir yıl hazırlık, üç yıl orta, üç yıl da lise olmak üzere toplam yedi yıldır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir