Darwin Yükseltisi Ne Demek Kısaca Bilgi

Darvvin Yükseltisi, Büyük Okyanus taba¬nında, Mezozoyik (İkinci) Zamanda (y. 225-65 milyon yıl önce) var olmuş büyük bir topografik yükseltiye karşılık gelen bölgede yer alan denizaltı yükseltisi. Adını, İngiliz bilim adamı Charles Darvvin’den alır. Bölge yaklaşık 10 bin km uzunluğunda ve 4.000 km genişliğindedir. Çok sayıda düz tepeli denizaltı dağının ve atollerin varlığı en belirgin özelliğidir. En yüksek denizdağmın tabanından yüksekliği 1.600 m kadardır. Yükseltiye paralel olarak çok sayıda sırt ve çukurluk uzanır. Çatlak kuşakları ise yük¬seltiyi enine keser. Yükseltinin büyük bölü¬mü takımadalara özgü olan ve lav katman¬larından oluşan geniş bir önlükle (adaların deniz altında yer alan etek bölümleri) kaplıdır. Günümüzde, bölgede deprem et¬kinliklerine rastlanmamaktadır ve okyanus tabanında ısı akışı normal seyretmektedir.
Yükseltinin sırtlardan ve çukurluklardan oluşan fiziksel yapısı, eski yanardağ etkinliği¬nin kalıntılan ve bir okyanus havzasının ortasında yer alması, bu alanın önceleri de bir yükselti olduğunu düşündürmektedir. Alanın çöktüğünü gösteren çok sayıda kanıt vardır; denizaltı dağı tepelerinde sığ su organizmaları bulunmuştur; tarama yoluyla elde edilen örneklerin içinde yükseltgenmiş demir oluşumlarına rastlanması, yenim ve hava etkisinin önceki varlığını ortaya koy¬maktadır. Darvvin Yükseltisi üzerinde yer alan çok sayıdaki yanardağ konisi geçmişte deniz düzeyi üzerinde bulunmuş olmalıdır.
Charles Darvvin, alanı, mercan adalannın yukarı doğru büyüme özelliklerinden ötürü bir çöküntü bölgesi olarak tanımlamıştır. Bu, mercan adalannın okyanus tabanındaki çökmelerden oluştuğu yolundaki kuramına uygun düşüyordu. Çökmenin, Kretase (Te¬beşir) Döneminden (y. 136-65 milyon yıl önce) beri sürdüğü sanılmaktadır. Böyle bir çöküntü alanının varlığı deniz jeolojisi bakı¬mından önemlidir. Çünkü bu durum, yerka¬buğunun deniz altında kalan bölümlerinde büyük düşey hareketlerin oluştuğunu kanıt¬lamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir