Dasvant Kimdir Hakkında Kısaca Bilgi

Dasvant (ü. 16. yy, Hindistan), Babürlü minyatür okulunun önde gelen ressamla- nndan biri. Hint-Türk hükümdarı Ekber’in tarih yazıcısı Ebu’1-Fazl Allami tarafından “çağının en büyük ustası” olarak nitelen­miştir.

Yaşamı ile ilgili oldukça az bilgi vardır. Hindu olduğu ve orta halli bir aileden geldi­ği sanılır. Ekber’in dikkatini çekti ve döne­min en önemli İranlı minyatür ustası Abdüs- samed Hoca’nın yanında yetişti. Günümüze ulaşan az sayıdaki imzalı yapıtının büyük çoğunluğunu Caipur Rezmnamesi’nin (Hint destanı Mahabharata’nm Farsça adı) min­yatürleri oluşturur. Dasvant’m çizdiği bu minyatürler yardımcıları tarafından boyan­mıştır. Cleveland Sanat Müzesi’nde bulu­nan Tutiname’nin(*) yazma kopyasmdaki bir minyatür Dasvant’m çizdiği ve boyadığı tek resimdir. Ama çok azı günümüze ulaş­mış olan yapıtlan onun ustalığını kanıtlama­ya yeterlidir. Dasvant’m cinnet getirerek kendini öldürdüğü söylenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir