Daugavpils Nerede Hakkında Kısaca Bilgi

Daugavpils, Almanca dünaburg, Rusça (es­kiden) dvİnsk, Letonya’nın güneydoğusun­da, Batı Dvina (Daugava) Irmağı üzerinde kurulu kent. 1270’lerde Töton Şövalyeleri’ nin bir kolu olan Fratres Militiae Christi(*) (Kılıç Kardeşliği Tarikatı) bugünkü yerleşi­min 19 km yukarısında Dünâburg Kalesi’ni yaptırdı. Kale ve yanındaki kasaba yıkıldıysa da 1570’lerdeki Livonya Savaşı sırasında IV. İvan (Korkunç) tarafından yeniden kurul­du. Livonya Savaşı sonunda Dünaburg, Polonya egemenliğine girdi. 1582’de Düna­burg Kalesi yeniden yapılarak güçlendirildi. Latgalya bölgesinin merkezi olmasına kar­şın kent önemsiz bir yer olarak kaldı. 1772’de Polonya’nın Birinci Taksimi’nde Rusya topraklarına katıldı. 1811’de tahkim edilmesine karşılık bir yıl sonra I. Napo- leon’un eline geçti. 1861-62’de Petersburg- Varşova ve 1861-66 arasında Oryol-Riga demiryollarının yapımı kentin gelişimini bü­yük ölçüde hızlandırdı. Kent I. Dünya Savaşı’nda cephenin Batı Dvina’da olduğu sırada ve II. Dünya Savaşı’nda Almanların elinde iken büyük hasara uğradı.

Çağdaş Daugavpils’te, büyük lokomotif ve vagon onarım atölyeleri vardır ve kent önemli bir kara ve demir yolu kavşağıdır. Ayrıca elektrikli gereçler, bisiklet, sentetik elyaf, kord bezi, keten, mobilya, ayakkabı ve gıda maddeleri üretilir. Riga Politeknik Enstitüsü’nün bir bölümü Daugavpils’tedir. Nüfus (1989 tah.) 127.000.

Alfabetik sıralama sözcük esasına göre yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir