Daulat Kimdir Kısaca Hakkında Bilgi

Daulat (ü. 16. ve 17. yy, Hindistan), Babür- lü minyatür okulunun önemli ressamların­dan. Ekber’le Cihangir ve Şah Cihan dö­nemlerinde ürün vermiştir. Saray hizmetin­deki bir ressamın oğlu olduğu sanılmakta­dır. Yetkin bir portreciydi. Tahran Gülistan Sarayı’nın Kraliyet Kütüphanesi’nde, sayfa kenarlarına kendinin ve başka Babürlü min­yatür sanatçılarının portrelerini çizdiği bir albüm bulunmaktadır. Daulat’ın bir başka portresinin yazıcı Abdürrahim’inkiyle bir­likte Nizamî’nin 1596 tarihli Hamse’sinin Dyson Perrins kopyasında (British Muse- um) yer alması ise, Cihangir’in bu ikisine verdiği önemi gösterir. En görkemli resim­leri Chester Beatty Koleksiyonu’ndaki Ek- bername’de ve Hindistan Ulusal Müzesi’n- deki Babürname’de bulunan Daulat, yaldız­lı tezhip işçiliğinde de ustaydı. Onun bu tür çalışmalarından örnekler, Cihangir için der­lenmiş albümlerde yer alır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir