Dinçer Erimez Kimdir Kısaca Hayatı Eserleri

Erimez, Dinçer (d. 25 Ocak 1932. İstan­bul), yapıtlarında İslam geleneğinin ve Türk kültürünün öğelerinden yola çıkarak çağdaş bir anlatıma ulaşan ressam.

1950-57 arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Cemal Tol- lu, Halil Dikmen ve Nurullah Berk’in öğrencisi oldu. 1959-60 yıllarında İtalya’da çalıştı. 1963’te Akademi’nin Resim Bölü- mü’ne asistan olarak girdi. 1965’te Paris’e gitti, bir yıl kadar Henri Goetz’ün yanında çalıştı. 1952-69 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyonu’nda sanat prog­ramlarını yönetti. 1978’de UMO Mimarlık Bürosu ile birlikte Girne’deki “Özgürlük ve Barış” anıtının kabartma heykel ve yazıları­nı gerçekleştirdi.

Sanat yaşamının başlarında çağdaş resmin Chagall gibi büyük ustalarından etkilendiy- se de, zamanla Türk kültürünün ve gele­neksel sanatının zengin verilerini çağdaş bir sanat görüşüyle birleştirmeye yöneldi. Top­lumsal içeriğin ağır bastığı konuları işleyen özgün yapıtlar gerçekleştirdi. Çok figürlü bir kompozisyon anlayışının ürünü olan bu yapıtlarında başlangıçta siyah-beyazın ege­men olduğu yer yer lekeci bir anlatım görülür “Okul Çıkışı” (1963, Ankara Dev­let Resim ve Heykel Müzesi) ve “Pazar Yeri” (1964, İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi) bu dönem yapıtlarına ör­nektir. Erimez, minyatür üslubunu, çocuk resimlerinin ve halk sanatının saf anlatımını kendi özgün biçim anlayışı ile birleştirerek yalın bir duyarlılığa ulaşmıştır. İç mekân resimlerinde figüre yer vermemiş, daha çok mordan maviye ulaşan duyarlı bir renk anlayışı içinde, yalnızlık ve hüzün duygusu­nu ön plana çıkarmıştır. Bu özellikleriyle lirik bir dışavurumcu olarak da tanınmıştır. 1980’lerde gerçekleştirdiği Atatürk resimle­ri anıtsal bir değer taşır.

Dinçer Erimez, 1963’teki 24. Devlet Re­sim ve Heykel Sergisi’nde ikincilik ödülünü, 1968’de Çağdaş Ressamlar Cemiyeti’nin Yılın Genç Sanatçısı Ödülü’nü, 1969’da İstanbul Radyoevi ve 1973’te Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası ödüllerini, gene 1973’te Kültür Bakanlığı Atatürk ve Cumhuriyet Ödülü’nü, 1975’te DYO Ödül­lü Resim Yarışması Jüri Onur Ödülü’nü, 1977’de 38. Devlet Resim ve Heykel Sergisi birincilik ödülünü ve İnönü Vakfı’nın dü­zenlediği 1984 Yılı Resim Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir