Diyaspor Nedir?

Diyaspor, alüminyum oksit (HAIO2) yapısında, beyaz ya da grimsi, sert, camsı oksit mineralidir. Temel olarak korindonun hidratlanması ve alüminyum silikatlı minerallerin değişimi sonucunda ortaya çıkar. Lateritte, boksitte ve alüminyumlu killerde sıkça rastlanır. En yaygın elde edildiği yerler, Macaristan, Güney Afrika, Fransa ve ABD’deki Arkansas ve Missouri’dir.

Diyaspor, böhmitin iki biçimlisidir (yani, kimyasal bileşimi aynı, kristal yapısı farklıdır); hidroksil (OH) grubu içermez, ama oksijen atomlarına çift düzenleşim bağıyla bağlanmış hidrojen katyonlarına sahiptir. Ayrıntılı fiziksel özellikleri için, oksit mineralleri tablosu incelenebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir