Eğitim Psikolojisi Nedir Kısaca Bilgi

eğitim psikolojisi, çağdaş psikolojinin, çocukların eğitiminde ve yetiştirilmesinde rol oynayan öğrenme süreçlerini ve karşıla­şılan ruhsal sorunları inceleyen kuramsal ve uygulamalı dalı. Eğitim psikologları yalnız­ca öğrencilerin bilişsel gelişmesiyle değil, yetenek ve öğrenme düzeylerinin ölçümü, yaratıcılık süreçleri gibi öğrenmede rol oy­nayan çeşitli etkenlerle ve öğrenciler ile öğretmenler arasındaki dinamik iletişimi belirleyen güdüleyici güçlerle de ilgilenirler. Öğrenmenin en verimli düzeye getirilmesini amaçlayan eğitim psikolojisi, yalnızca ilk ve orta öğretimdeki eğitim sistemi sorunlarıyla ilgilenen ve uygulamalı bir alan olan okul psikolojisinden hemen hemen tümüyle farklı, hem deneysel, hem uygulamalı bir psikoloji dalıdır.

Eğitim psikolojisinin kökeni, İngiliz bilim adamı ve öjenik biliminin kurucusu Sir Francis Galton’ın (1822—1911) çağrışım ve duyumsal etkinlik konusundaki deneysel çalışmaları ile The Contents of Children’s Minds’m (1883; Çocukların Kafasındakiler) yazan, ABD’li psikolog G. Stanley Hall’a (1844-1924) değin uzanır. Bununla birlikte, bu alanın en büyük önderi, çocukların zekâsını ve öğrenme yeteneklerini ölçüp sınamak için yöntemler geliştiren ABD’li eğitimci ve psikolog Edward Lee Thomdi- ke’tır (1874-1949). Thomdike’m geliştirdiği öğrenmenin aktarılması kuramına göre, “bir etkinlik alanında öğrenilenlerin, başka bir alana aktarılabilmesi için, bu iki alanın ortak ögeler taşıması gerekir”.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir