Eğri Eyaleti Nerede Hakkında Kısaca Bilgi

Eğri Eyaleti, bugünkü Macaristan’ın ku­zeydoğusunda, Eğri (Macarca Eğer) kentinin çevresindeki topraklan içine alan Osmanlı eyaleti.

Osmanlıların ilk kez 1552’de kuşattığı, ama alamadığı Eğri, 1560’larda Osmanlı egemenliği altındaki topraklara saldırılar düzenleyen Avusturya için önemli bir üs oldu. 1592’de Avusturya’ya sefer açan Os­manlılar Erdel’in güvenliğini sağlamak amacıyla Eğri’nin fethini yeniden gündeme aldı. 1596’da kısa süreli bir kuşatmadan
sonra Eğri Osmanlıların eline geçti ve sancak olarak Budin Eyaleti’ne bağlandı. 1601’de de Budin’den ayrılarak ayrı bir eyalet olarak örgütlendi. Eyalet merkezi (paşa sancağı) Eğri’nin yanı sıra Segedin (Szeged), Solnok (Szolnok), Hatvan ve Filek (Fülek) Budin Eyaleti’nden alınarak Eğri Eyaleti’ne bağlandı. Daha sonra eyale­tin sınırları genişletilerek Germat (Gyar- mat) ve Seçen (Szecseny) de Eğri’nin san­cakları arasına katıldı.

Eğri beylerbeyi, merkezin tanıdığı yetkiler çerçevesinde Avusturya ve Macaristan ile sınır güvenliği ve çeşitli konularda doğru­dan görüşmeler yapabiliyordu. Gerekli durumlarda Macaristan ve Erdel ile ilişkili sorunlara müdahale etme yetkisi de vardı. Köprülü Mehmet Paşanın sadrazamlığı (1556-61) sırasında Eğri’ye daha da önem verilerek yeni kaleler ve tabyalar yaptırıldı. 1683’teki II. Viyana Kuşatmasından sonra bölgede Osmanlılara karşı saldırılar yoğun­laştı. 1686’da Budin’in düşmesinden sonra Osmanlılar Macaristan’dan çekilmeye baş­ladı ve 1687’de Eğri Avusturya’ya bırakıldı. Osmanlılar Eğri’de savunma amaçlı kale ve tabyaların dışında, Paşa Sarayı, Saat Kulesi, Paşa Camisi, Yeniçeri Kışlası, Alem-i Şerif Camisi gibi mimari yapılar da yaptırmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir