Eğrigöz Dağı Nerede Hakkında Kısaca Bilgi

Eğrigöz Dağı, Ege Bölgesi’nin İçbatı Ana­dolu Bölümü’nde, kuzey-güney doğrultulu dağ. Eğrigöz Dağı, doğuda Emet Çayı, batıda ve güneybatıda da Simav Çayı çö­küntüleriyle sınırlanmıştır. Kütahya ilinin batı kesiminde yer alır. Basık doruklu bir dağ durumundadır. En yüksek noktası 1.931 m’ye erişen Çukurçayırbaşı Tepesi­dir. Eğrigöz Dağının güney kesimi Katrancı (Katran) Dağı adıyla anılır. Katrancı Dağı, Göktepe’de 1.608 m’ye ulaşır.

800 krm’lik bir temel üstüne oturan Eğri­göz Dağının batı yamacından inen sular, Simav Çayının kollarını oluşturur. Emet Çayının bazı kolları da kaynaklarını dağın doğu yamaçlarından alır.

Eğrigöz Dağının çekirdeğini granit ve gra- nodiyoritler oluşturur. Bu çekirdeği başka­laşım kayaçları kuşatır. Dağın yamaçların-‘ dan ve eteklerinden çıkan sular, çevresinde­ki kırık (fay) hattından kaynaklanır. Eğri­göz Dağında önemli orman alanları vardır. Bu ormanlarda kara çam ve kayın bir arada görülür. Eğrigöz Dağının maden yatakları açısından zengin olduğu bilinir. Bunlardan başlıcaları dağın kuzeybatı eteklerinde za­man zaman işletilmiş olan Dağardı krom ve manganez yataklarıdır. Balıkesir-Kütahya demir yolu dağın kuzey eteklerini izler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir