Ehl-i Hak Nedir Nerede Oluşmuştur

Ehl-i Hak, Batı İran ve Irak’ta yayılmış batini bir mezhep. Eklektik bir inanç yapısı olan Ehl-i Hak’ın oluşmasında İsmaililik, Dürzilik ve Nusayrilik etkili olmuştur.

Ehl-i Hak’ın temelini Tann’nm insan biçi­minde yedi kez kişileşmesi inancı oluşturur. Buna göre Tanrı sırasıyla Havendegar, Ali, Şah Hoşin, Sultan Sohak (İshak), Şah Vays Kulı, Mamad Beğ ve Han Ateş kimliklerin­de kişileşmiştir. Her kişileşmesinde de ken­disine, gene bir insan biçiminde beliren dört melek yardımcılık etmektedir. Buna bağlı olarak Ehl-i Hak’ta ruhların bedenden be­dene geçmesi (tenasüh) inancı da önemli bir yer tutar. Buna göre ruhlar binbir kez bedenden bedene geçecekler ve sonunda layık oldukları ödül ya da cezayı görecekler­dir. Temelde iyi ve kötü olarak yaratılan ruhlar, bu geçişleri sırasında yeteneklerine uygun olarak ya arınıp Tanrı’ya yaklaşacak­lar ya da iyiden iyiye karanlığa boğulacak­lardır.

Ehl-i Hak inancına bağlı olanlar tasavvufi etkiler taşıyan toplu törenlere büyük önem verirler. Bu törenlerde saz çalar, zikir ve dua eder, yemek yerler. Yalnız kış günleri üç gün oruç tutarlar ve arkasından bayram yaparlar. Her Ehl-i Hak dervişinin bir mürşidi olmak zorundadır. Derviş ile mürşi­di arasında akrabalığa benzer sıkı bir ruhsal bağ kurulur. Ahlaki yetkinliğe ulaşmak için de erkeklerin ve kadınların özel bir bağlılık kurmaları istenir. Böyle bir ilişkiye girenler birbirlerine kardeş derler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir