Eirene Kimdir Yunan Mitolojisine Neler Katmıştır

Eirene (d. y. 752, Atina – ö. 9 Ağustos 803, Lesbos), Bizans hükümdarı ve Rum Orto­doks Kilisesi azizesi. Doğu Roma İmparatorluğunda ikonların yeniden yüceltilme- sinde etkili olmuştur.

Bizans imparatoru IV. Leon’un karısıydı. Eylül 780’de kocasının ölümü üzerine, hem 10 yaşındaki oğlu İmparator VI. Konstanti- nos’un naibesi, hem de tahtın ortağı oldu. Aynı yıl, Leon’un üvey kardeşi Nikepho- ros’u tahta çıkarmak amacıyla ikonoklastla- nn (eikonoklastes: “tasvir kırıcı”) düzenle­diği bir darbeyi engelledi.

730’da yasaklanmış olan ikon kullanımının yeniden serbest bırakılmasını destekledi. Yandaşlarından Tarasios’u Konstantinopo- lis (İstanbul) patriği seçtirdi ve konuyla ilgili karar almak amacıyla genel kilise konsilini toplantıya çağırdı. 786’da Konstantinopo- lis’te toplanan konsili, kentteki ikonoklast yanhsı askerler engelledi. 787’de toplanan ve hem Katolik, hem de Rum Ortodoks kiliselerince VII. Ekümenik Konsil olarak tanınan II. Nikaia (İznik) Konsili’nde ikon kültü canlandırıldı.

  1. Konstantinos büyüdükçe, annesinin imparatorluğun yönetiminde sahip olduğu nüfuzdan rahatsızlık duymaya başladı. VI. Konstantinos’un gerçek iktidarı ele geçirme girişimi, imparatoriçe tarafından bastırıldı, imparatoriçe askeri bağlılık andında kendi­sinin asıl hükümdar olarak kabul edilmesini istedi. Ama bu istek, Anadolu’daki thema’- ları(*) 790’da açık bir direnişe yöneltti. VI. Konstantinos tek hükümdar ilan edilirken Eirene tahttan indirildi, ama Ocak 792’de saraya geri dönmesine, hatta tahta ortak olmasına izin verildi. Bunun ardından Eire­ne, piskoposlar ve saray görevlileriyle bir­likte yürüttüğü ustaca entrikalarla oğlu VI. Konstantinos’u devirdi, tutuklattı ve kör ettirdi (797).

Bu tarihten sonra Eirene tek başına impa­rator gibi hüküm sürdü ve beş yıl taht­ta kaldı. 798’de Batı imparatoru Charle­magne ile diplomatik ilişkiler başlattı.

802’de Charlemagne ve Eirene arasında bir evlilik tasarlandığına ilişkin söylentiler ya­yıldı. Ama dönemin BizanslI tarihçilerinden Theophanes’e göre bu tasan Eirene’nin sevgililerinden biri tarafından bozuldu. 802’de komutanlar ve devlet görevlilerince düzenlenen bir komplo sonucunda Eirene tahttan indirildi. Yerine maliye bakanı Ni­kephoros geçirildi. Eirene önce Prinkipo bugün Büyükada), daha sonra da Lesbos’a Midilli sürgüne gönderildi.

Eirene, ikonları yüceltme yolunda göster­diği çaba ve manastırları koruma altına alması sonucunda Rum Ortodoks Kilisesi’ nin azizeler listesine alındı ve yortu günü 9 Ağustos olarak belirlendi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir