Eisenhower Doktrini Amacı Nedir Kısaca

Eisenhower Doktrini, II. Dünya Savaşı’nı izleyen Soğuk Savaş döneminde, Başkan Dwight D. Eisenhower’in 5 Ocak 1957’de açıkladığı ve komünist tehdide karşı diren­mek için yardıma gerek duyacak Ortadoğu ülkelerine askeri ve ekonomik yardım sözü veren ABD dış politikası. SSCB ve öteki sosyalist ülkelerin, Mısır’a silah vermesi ve Ekim 1956’daki Mısır’a yönelik İsrail, Fran­sa ve İngiltere ortak saldırısına karşı Arap ülkelerinin yanında yer almasıyla Ortadoğu’da giderek artan Sovyet etkisini durdur­mayı amaçlıyordu. Eisenhower, Kongre’nin onayıyla, Amerikan yardımı isteyen her­hangi bir Ortadoğu ülkesinin bağımsızlığını korumak için silahlı kuvvetleri kullanacağı­nı ilan etti.

Bu açıklama ABD dış politikası­na köklü bir değişiklik getirmiyordu; ABD yıl önce Truman Doktrini’yle Yunanis­tan ve Türkiye’ye de benzer bir taahhütte bulunmuştu. Bu bakımdan Eisenhower Doktrini, Sovyet etki alanının genişlemesi­ne karşı direnmeyi ya da bunu denetim altına almayı öngören ABD politikasının bir devamı niteliğindeydi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir