Ekho Ne Demek Ne İşe Yarar

Ekho, Yunan mitolojisinde, bir dağ nym- pha’sı (su perisi) ya da Oreas. Ovidius’un Métamorphosés’indu (İS y. 1-8; Değişişler, 1935, 1. cilt), Tanrıça Hera’yı lafa tutup kocası Zeus’un bir aşk macerasını görmesini engellediği için Hera tarafından cezalandı­rıldığı anlatılır. Ceza olarak konuşma yetisi elinden alınmıştı; ancak başkalarının ko­nuşmalarındaki son sözcükleri yineleyebili­yordu. Kendi görüntüsüne âşık olan Narkis- sos’a duyduğu umutsuz aşkın sonunda yal­nızca bir ses olarak kaldı.

Yunanlı yazar Longos’a göre Ekho, Tanrı Pan’m tekliflerini geri çevirdiği için Pan, çobanlan delirtmiş, onlar da Ekho’yu par­çalamışlardır. Tannça Gaia (Yeryüzü) onun kollarıyla bacaklannı toprağa gömmüş, ama şarkı söyleme yetisini elinde tutmasına izin vermişti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir